Vandløbsprojekter i regi af vandområdeplanerne

Viborg Kommune skal undersøge mulighederne for at forbedre de vandløbsstrækninger som er udpeget til en indsats i de statslige vandområdeplaner.

Kommunen kan søge staten (pt. Fiskeristyrelsen) om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af et projekt. 

Sagsgangen er, at en forundersøgelse indledningsvist afklarer, om og hvordan vandløbsrestaureringen forventes at kunne gennemføres. Hvis forundersøgelsen understøtter at projektet kan realiseres, ansøges om gennemførelse.

Status for forundersøgelse pr. marts 2019

Igangværende forundersøgelser

Forundersøgelse af Skravad Bæk (o8857)

Afsluttede forundersøgelser

Forundersøgelse af strækning i Sejbæk (o8779_b)

Forundersøgelse af strækning i Jordbro Å (o8847_b) - delvist gennemført

Forundersøgelse af Lund Bæk 

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (Fiskbæk Å-systemet inkl. Kvols Bæk)

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (Jordbro Å-systemet)

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (vandløb i oplandet til Skive Fjord)

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (Skinderup Bæk)

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (dambrugsopstemning i Sejbæk)

Forundersøgte indsatser - Nørreå Øst

Forundersøgte indsatser - Nørreå Vest

Forundersøgte indsatser - Gudenå og Tange Å

Forundersøgte indsatser- Limfjord Nord

Status for gennemførelse pr. marts 2019

Status for igangværende og gennemførte projekter kan ses via menupunktet til venstre.

Forundersøgelser og gennemførte projekter er medfinansieret af: 

   

Sidst opdateret: 19.03.2019