Forundersøgelse og gennemførelse af vandplanprojekter

Viborg Kommune kan søge NaturErhvervstyrelsen om tilskud til at gennemføre vandplanprojekter.

Der kan søges om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af et projekt. Et projekt vil ofte bestå af flere indsatser i et vandløb eller vandløbssystem. Indsatserne er de indsatser, som er omfattet af en vedtaget statslig vandplan.

Sagsgangen er, at en forundersøgelse indledningsvist afklarer, om og hvordan vandløbsrestaureringen forventes at kunne gennemføres. Hvis forundersøgelsen understøtter at projektet kan realiseres, ansøges om gennemførelse.

Status for forundersøgelse pr. marts 2018

Igangværende forundersøgelser

Forundersøgelse af Lund Bæk (o7095)

Forundersøgelse af Skravad Bæk (o8857)

Forundersøgelse af Sejbæk (o8779_b)

Forundersøgelse af Jordbro Å (o8847_b)

Afsluttede forundersøgelser

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (Fiskbæk Å-systemet inkl. Kvols Bæk)

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (Jordbro Å-systemet)

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (vandløb i oplandet til Skive Fjord)

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (Skinderup Bæk)

Forundersøgte indsatser - Limfjord Vest (dambrugsopstemning i Sejbæk)

Forundersøgte indsatser - Nørreå Øst

Forundersøgte indsatser - Nørreå Vest

Forundersøgte indsatser - Gudenå og Tange Å

Forundersøgte indsatser- Limfjord Nord

Status for gennemførelse pr. september 2016

Igangværende og gennemførte projekter kan ses via menupunktet til venstre.

Forundersøgelser og gennemførte projekter er medfinansieret af: 

Logo for Fiskeriudvikling.dkLogo for Den Europæiske Fiskerifond

Sidst opdateret: 06.04.2018