Opmåling af vandløb

Skalapæl

Viborg Kommune og nabokommunerne er for tiden i gang med at opmåle vandløb. Herunder kan du se hvor, og hvordan du skal forholde dig, hvis du er bredejer.

Hvad betyder det for dig som bredejer?

Når vi måler vandløb op, registrerer vi nye og gamle dræn. Hvis du er bredejer, opfordres du derfor til at markere disse tydeligt med en stok eller lignende, så de kan blive målt ind. Markeringen skal stå så tæt på vandkanten som muligt og ovenpå drænet.

I oversigten herunder står, hvornår vi kommer og måler, og hvornår du skal have markeret dine dræn.

Har du spørgsmål til opmålingerne, kan du henvende dig til Viborg Kommune, Karina Amdi Sørensen tlf. 87875572 eller e-mail: 8ks@viborg.dk.

Aktuelle vandløbsopmålinger:

---------------------------------------------------------------------------------------

Skravad Bæk, Strøsand Bæk, Nørre Rind Bæk, Hvam Bæk, Borup Grøften, Nørkær Landgrøft, Skringstrup Landgrøft, Grovmosegrøften, Thybogrøften, Hørup Møllebæk, Hørupgrøften, Kanaler og sidetilløb til Hørupgrøften, Trudskov Bæk, Troldal Bæk, Kølsen Møllebæk, Fiskbæk Møllebæk, Kuhr Bæk, Afløb fra Økjær Mose, Rævind Bæk, Elkangrøften, Jegstrup Bæk, Haller Å, Middelhede Bæk, Afløb fra Trædemose, Mammen Bæk og Rind Bæk 

 • Periode: Første del og sidste del af 2019.
 • Type: Opmåling i forbindelse forberedelse til regulativrevision.
 • Markering af dræn inden: 31. januar 2019.
 • For flere oplysninger kontakt: Florian Rasmussen: 87875559 eller flr@viborg.dk

Opmålingen foretages af Viborg Kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tapdrup Bæk og Bæk langs Vesterskov (private vandløb)

 • Periode: Efteråret 2018.
 • Type: Opmåling i forbindelse med robusthedsanalyse.
 • Markering af dræn inden: 14. november 2018.
 • For flere oplysninger kontakt: Karina A. Sørensen: 87875572 eller 8ks@viborg.dk

Opmålingen foretages af Orbicon.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vibæk

 • Periode: Efteråret 2018.
 • Type: Opmåling i forbindelse med robusthedsanalyse.
 • Markering af dræn inden: 9. november 2018.
 • For flere oplysninger kontakt: Karina A. Sørensen: 87875572 eller 8ks@viborg.dk

Opmålingen foretages af Viborg Kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------

Holmkær Bæk, Vad Bæk, Trevad Møllebæk, Resen Bæk, Tilløb til Iglsø Mose, Lånum Bæk, Afløb fra Østerbørsting Bæk, Egedal Bæk, Præstegårdsbækken, Østerkilde Storemose, Afløb fra Sønder Mose, Mønsted Å, Sejbæk  og Jordbromølle Å

 • Periode: Efteråret 2018
 • Type: Opmåling i forbindelse med forberedelse til regulativrevision.
 • Markering af dræn inden: 27. september 2018.
 • For flere oplysninger kontakt: Florian Rasmussen: 87875559 eller flr@viborg.dk

Opmålingen foretages af Viborg Kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------

Lund Bæk

 • Periode: Foråret 2018, med opstart efter 28. maj og 2-3 uger frem.
 • Type: Opmåling i forbindelse med forundersøgelse til vandløbsrestaurering.
 • Markering af dræn inden: 27. maj 2018.
 • For flere oplysninger kontakt: Lene Toft: 87875510 eller let@viborg.dk

Opmålingen foretages af Viborg Kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------

Borup Søgrøft

 • Periode: Foråret 2018, med opstart efter 8. maj.
 • Type: Opmåling i forbindelse med kontrol af vandløbet.
 • Markering af dræn inden: Hurtigst muligt.
 • For flere oplysninger kontakt: Thor Joensen: 87875570 eller tjoe@viborg.dk

Opmålingen foretages af Viborg Kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------

Gørup Enge systemet

 • Periode: Foråret 2018, med opstart efter 19. marts.
 • Type: Opmåling i forbindelse med kontrol af vandløbet.
 • Markering af dræn inden: hurtigst muligt.
 • for flere oplysninger kontakt: Florian Rasmussen: 87875559 eller flr@viborg.dk

Opmålingen foretages at Viborg og Vesthimmerlands Kommuner 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Kvosted Bæk

 • Periode: Foråret 2018, med opstart efter 19. marts.
 • Type: Opmåling i forbindelse med kontrol af vandløbet.
 • Markering af dræn inden: hurtigst muligt.
 • for flere oplysninger kontakt: Florian Rasmussen: 87875559 eller flr@viborg.dk

Opmålingen foretages at Viborg Kommune

----------------------------------------------------------------------------------

Mønsted Bæk

 • Periode: uge 46/47 2017.
 • Type: Opmåling i forbindelse med klimatilpasningsprojekt.
 • Markering af dræn inden: hurtigst muligt.
 • for flere oplysninger kontakt: Pernille Heelsberg: 87875574 eller peph@viborg.dk

----------------------------------------------------------------------------------

Fristrup Bæk

 • Periode: Slut november 2017 til og med marts 2018.
 • Type: Kontrolopmåling.
 • Markering af dræn inden: medio november 2017.
 • for flere oplysninger kontakt: Søren Bek: 97113631 eller sobek@mariagerfjord.dk

----------------------------------------------------------------------------------

Simested Å nedstrøms Gl. Simested Bro

 • Periode: Slut september 2017 til og med december 2017.
 • Type: Kontrolopmåling.
 • Markering af dræn inden: Torsdag den 28. september 2017.
 • for flere oplysninger kontakt: Henrik G. Hansen: 99667105 eller hgh@vesthimmerland.dk

----------------------------------------------------------------------------------

Afløb fra Grønkær ved Stoholm

 • Periode: Primo februar 2017 til og med april 2017.
 • Type: Kontrolopmåling.
 • Markering af dræn inden: Torsdag den 27. februar 2017.

----------------------------------------------------------------------------------

Feldingbjerg Søby Bæk og Søby Bæk, Søby

 • Periode: Primo februar 2017 til og med april 2017.
 • Type: Kontrolopmåling.
 • Markering af dræn inden: Torsdag den 24. februar 2017.

----------------------------------------------------------------------------------

Fly Kanal og Flæskær Bæk, Fly
Afløb fra Sparkær og Lundgaard Sparkær Mose, Sparkær
Resen Bæk, Resen
Afløb fra Grønkær, Stoholm

 • Periode: Primo januar 2017 til og med april 2017.
 • Type: Kontrolopmåling.
 • Markering af dræn inden: Torsdag den 5. januar 2017.

----------------------------------------------------------------------------------

Møllebækken, Bjerringbro

 • Periode: December 2016 til og med marts 2017.
 • Type: Kontrolopmåling.
 • Markering af dræn inden: Onsdag den 14. december 2016.

----------------------------------------------------------------------------------

Vester Børsting Bæk

 • Periode: November 2016 til og med februar 2017.
 • Type: Kontrolopmåling.

----------------------------------------------------------------------------------

Vorning Å og Skals Å (til og med 2,5 km opstrøms Gråkær Bro)

 • Periode: Februar 2016 til og med december 2016.
 • Type: I forbindelse med revision af vandløbsregulativerne for begge vandløb.
Sidst opdateret: 03.01.2019