Nørre Å

2 delstrækninger

1 strækning

Rindsholm til gl. Amts grænse

3 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 26-27, 30-31, 36-37

1. grødeskæring er foretaget fra 27. juni til den 4. juli, men der foretages yderligere vedligeholdelsesarbejde på strækningen fra Skovrider Broen ved Løvskal og ud i uge 28

2. grødeskæring er startet den 24. juli og forventes at vare ca. en uges tid.

3. grødeskæring forventes at starte den 4. september og vare ca. en uges tid.

Noerreaa

Sidst opdateret: 30.08.2017