Karup Å

Årets grødeskæringer er planlagt i samarbejde med Talerøret for Skive-Karup Å, Karup Å Sammenslutningen og Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å på et møde den 27. april 2017.

Se referatet fra mødet mellem Karup Å Kommunerne, Lodsejere, lystfiskere samt Talerøret for Skive Karup Å herunder.

Læs referat fra årets møde med talerøret 

Delstrækning 1:

Munklinde til Agerskov Dambrug:

1 foreløbig planlagt grødeskæring i uge: 36-37

1. Grødeskæringen forventes at starte den 11. september

Karup Munklinde Agerskov

 Delstrækning 2:

Agerskov Dambrug til Karup Elværks Dambrug:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 26-27, 36-37

1. grødeskæring er udført i perioden 19. juni til 5. juli.

2. Grødeskæringen er startet den 28. august

Karup Agerskov elvaerk

Delstrækning 3:

Karup Elværks Dambrug til Resen Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 25-26 og 35-36

1. grødeskæring er udført i perioden 19. juni til 5. juli.

2. Grødeskæringen er startet den 28. august

 Karup Elvaerk Resen

Delstrækning 4:

Sdr. Resen Bro til Trandum Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 37-38.

1. grødeskæring er startet 3. juli og forventes afsluttet den 7. juli

2. grødeskæring starter mandag den 18. september

Karup Å Resen til Trandum

Delstrækning 5:

Trandum Bro til Skive Fjord:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 38-39-40. Skæringstidspunktet på denne strækning er bestemt af vandstanden i fjorden, da grødespærringen ved Skive er afhængig af en vis vandstand i vandløbet. Den sidste skæring vil tilstræbes at ske i uge 40.

2. grødeskæring forventes at blive udført den 12. - 13. oktober

Karup Å Trandum til Skive Fjord

 

Sidst opdateret: 12.10.2017