Karup Å

Årets grødeskæringer er planlagt i samarbejde med Talerøret for Skive-Karup Å, Karup Å Sammenslutningen og Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å på et møde den 15. marts 2018.

Se referatet fra mødet mellem Karup Å Kommunerne, Lodsejere, lystfiskere samt Talerøret for Skive Karup Å herunder.

Læs referat fra årets møde med talerøret (dokumentet er på vej)

Her er de foreløbige grødeskæringsterminer for 2018. 

Delstrækning 1:

Munklinde til Agerskov Dambrug:

1 foreløbig planlagt grødeskæring i uge: 36-37

Der foretages en ekstra kantskæring med start i uge 26-27 hvis der er vand nok til at sejle. Der var ikke vand nok til at lave kantskæringen.

Første grødeskæring forventes at starte i uge 36. Grødeskæringen kan trække ud til uge 38 da vi har haft nedbrud på grødeskæringsmaterialet.  

Karup Munklinde Agerskov

 Delstrækning 2:

Agerskov Dambrug til Karup Elværks Dambrug:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 26-27, 36-37

Første grødeskæring er gennemført i perioden 18/6-27/6

Anden grødeskæring forventes at starte i uge 36. Grødeskæringen kan trække ud til uge 38 da vi har haft nedbrud på grødeskæringsmaterialet. 

Karup Agerskov elvaerk

Delstrækning 3:

Karup Elværks Dambrug til Resen Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 25-26 og 35-36

Første grødeskæring er gennemført i perioden 18/6-27/6

Anden grødeskæring forventes at starte mandag den 27. august. Grødeskæringen kan trække ud til uge 38 da vi har haft nedbrud på grødeskæringsmaterialet.

 Karup Elvaerk Resen

Delstrækning 4:

Sdr. Resen Bro til Trandum Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 37-38.

1. Grødeskæringen starter mandag den 25. juni  

2. Grødeskæring starter tirsdag den 11. september. Som forsøg i år skal bundgrøden ikke skæres, dog kan der være enkelte steder specielt ns hagebro, hvor der er store partier med pindsvineknop og/eller vandaks i vandløbsprofilet, som bliver bundskåret.

Karup Å Resen til Trandum

Delstrækning 5:

Trandum Bro til Skive Fjord:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 38-39-40. Skæringstidspunktet på denne strækning er bestemt af vandstanden i fjorden, da grødespærringen ved Skive er afhængig af en vis vandstand i vandløbet. Den sidste skæring vil tilstræbes at ske i uge 40.

2. grødeskæring på strækningen starter i dag den 27. september 2018 

Karup Å Trandum til Skive Fjord

 

Sidst opdateret: 27.09.2018