Karup Å

Årets grødeskæringer er planlagt i samarbejde med Talerøret for Skive-Karup Å, Karup Å Sammenslutningen og Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å på et møde den 7. marts 2019.

Se referatet fra mødet mellem Karup Å Kommunerne, Lodsejere, lystfiskere samt Talerøret for Skive Karup Å herunder.

Læs referat fra årets møde med talerøret den 7. marts 2019.

Retningslinjer for pleje af gydebanker i Karup-Å systemet

Her er de foreløbige grødeskæringsterminer for 2019. 

Delstrækning 1:

Munklinde til Agerskov Dambrug:

1 foreløbig planlagt grødeskæring i uge: 36-37

Der foretagesen ekstra kantskæring med start den 8. juli, hvis der er vand nok til at sejle. Der var ikke vand nok til at sejle.

1. ordinære grødeskæring er afsluttet.

Karup Munklinde Agerskov

 Delstrækning 2:

Agerskov Dambrug til Karup Elværks Dambrug:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 26-27, 36-37

1. grødeskæring er gennemført

2. grødeskæring er afsluttet i perioden 28. - 30. august

Karup Agerskov elvaerk

Delstrækning 3:

Karup Elværks Dambrug til Resen Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 25-26 og 35-36

1. grødeskæring er gennemført i perioden 17. juni til 24. juni

2. grødeskæring er afsluttet.

 Karup Elvaerk Resen

Delstrækning 4:

Sdr. Resen Bro til Trandum Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 37-38.

1. grødeskæring er afsluttet.

2. grødeskæring starter mandag 9. september. Som forsøg vil der ikke blive skåret bundgrøden ved 2. grødeskæring, dog kan der være enkelte steder specielt ns hagebro, hvor der er store partier med pindsvineknop og/eller vandaks i vandløbsprofilet, som bliver bundskåret.

Karup Å Resen til Trandum

Delstrækning 5:

Trandum Bro til Skive Fjord:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 38-39-40. Skæringstidspunktet på denne strækning er bestemt af vandstanden i fjorden, da grødespærringen ved Skive er afhængig af en vis vandstand i vandløbet. Den sidste skæring vil tilstræbes at ske i uge 40.

1. grødeskæring er afsluttet.

2. grødeskæring er afsluttet (1. oktober 2019)

Karup Å Trandum til Skive Fjord

 

Sidst opdateret: 08.10.2019