Karup Å

Årets grødeskæringer er planlagt i samarbejde med Talerøret for Skive-Karup Å, Karup Å Sammenslutningen og Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å på et møde den 5. marts 2020.

Se referatet fra mødet mellem Karup Å Kommunerne, Lodsejere, lystfiskere samt Talerøret for Skive Karup Å herunder.

Læs referat fra årets møde med talerøret den 5. marts 2020 (foreløbig version).

Retningslinjer for pleje af gydebanker i Karup-Å systemet

Her er de foreløbige grødeskæringsterminer for 2020. 

Delstrækning 1:

Munklinde til Agerskov Dambrug:

1 foreløbig planlagt grødeskæring i uge: 36-37

Der foretagesen ekstra kantskæring omkring uge 27-28, hvis der er vand nok til at sejle. 

1. kantskæring er afsluttet

Karup Munklinde Agerskov

 Delstrækning 2:

Agerskov Dambrug til Karup Elværks Dambrug:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 26-27, 36-37

1. grødeskæring er afsluttet. På grund af lav vandstand er der en mindre strækning, hvor der kun er skåret kant i den ene side.  

2. grødeskæring er startet 15. september

Karup Agerskov elvaerk

Delstrækning 3:

Karup Elværks Dambrug til Resen Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 25-26 og 35-36

1. grødeskæring: Onsdag den 18. juni 2020 måtte vi konstatere, at der ikke er vand nok i Karup Å til at gennemføre grødeskæringen på strækningen Karup – Sønder Resen. Der er forsøgt at gennemføre grødeskæringen, men båden kan ikke komme over strygene og vi vil ikke risikere at båden bliver fanget et sted på åen hvor den ikke kan samles op, da den skal videre og grødeskære i andre af kommunens vandløb.

Vi afventer om der på et tidspunkt kommer mere vand, så vi kan sejle. Vi håber det kan lade sig gøre i første halvdel af Juli.

1. grødeskæring er afsluttet 9. juli og denne gang var der vand nok.

2. grødeskæring er afsluttet

 Karup Elvaerk Resen

Delstrækning 4:

Sdr. Resen Bro til Trandum Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 37-38.

Som forsøg vil der ikke blive skåret bundgrøden ved 2. grødeskæring, dog kan der være enkelte steder specielt ns hagebro, hvor der er store partier med pindsvineknop og/eller vandaks i vandløbsprofilet, som bliver bundskåret.

1. grødeskæring er afsluttet

2. grødeskæringen er startet den 14. september og forventes at være i denne uge

Karup Å Resen til Trandum

Delstrækning 5:

Trandum Bro til Skive Fjord:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 38-39-40. Skæringstidspunktet på denne strækning er bestemt af vandstanden i fjorden, da grødespærringen ved Skive er afhængig af en vis vandstand i vandløbet. Den sidste skæring vil tilstræbes at ske i uge 40.

1. grødeskæring er afsluttet

Karup Å Trandum til Skive Fjord

 

Sidst opdateret: 15.09.2020