Karup Å

Årets grødeskæringer er planlagt i samarbejde med Talerøret for Skive-Karup Å, Karup Å Sammenslutningen og Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å på et møde den 7. marts 2019.

Se referatet fra mødet mellem Karup Å Kommunerne, Lodsejere, lystfiskere samt Talerøret for Skive Karup Å herunder.

Læs referat fra årets møde med talerøret den 7. marts 2019.

Retningslinjer for pleje af gydebanker i Karup-Å systemet

Her er de foreløbige grødeskæringsterminer for 2019. 

Delstrækning 1:

Munklinde til Agerskov Dambrug:

1 foreløbig planlagt grødeskæring i uge: 36-37

Normalt foretages der en ekstra kantskæring med start i uge 26-27 hvis der er vand nok til at sejle.   

Karup Munklinde Agerskov

 Delstrækning 2:

Agerskov Dambrug til Karup Elværks Dambrug:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 26-27, 36-37

 

Karup Agerskov elvaerk

Delstrækning 3:

Karup Elværks Dambrug til Resen Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne: 25-26 og 35-36

 

 Karup Elvaerk Resen

Delstrækning 4:

Sdr. Resen Bro til Trandum Bro:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 37-38.

Som forsøg vil der ikke blive skåret bundgrøden ved 2. grødeskæring, dog kan der være enkelte steder specielt ns hagebro, hvor der er store partier med pindsvineknop og/eller vandaks i vandløbsprofilet, som bliver bundskåret.

Karup Å Resen til Trandum

Delstrækning 5:

Trandum Bro til Skive Fjord:

2 foreløbige planlagte grødeskæringer i ugerne 26-27 og 38-39-40. Skæringstidspunktet på denne strækning er bestemt af vandstanden i fjorden, da grødespærringen ved Skive er afhængig af en vis vandstand i vandløbet. Den sidste skæring vil tilstræbes at ske i uge 40.

 

Karup Å Trandum til Skive Fjord

 

Sidst opdateret: 05.04.2019