Skals Å, Løgtørvej

Vandstanden måles i forhold til skala med nulpunkt i kote -0,71 DVR90

 

 

Stationsdata og hydrometriske oplysninger
Vandløb

Skals Å

 Stationsnavn Løgstørvej
 Kommune Viborg
HU Stations nr. 18.18
UTM koordinat 524.760  ; 6.266.440
Opland 601 km2
Skala 0 -0,71 m DVR90
Q/H kurve

 

 

 

 

 
 
 
Sidst opdateret: 10.05.2019