Skals Å, Hersom Bro

Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 1,39 DNN

 

 

Stationsdata og hydrometriske oplysninger
Vandløb

Skals Å

 Stationsnavn  Hersom bro
 Kommune  Viborg
HU Stations nr. 18.15
UTM koordinat 534.870   6.267.500
Opland 466 km2
Skala 0 1,39 m DNN
Q/H kurve

 

 Se også Vandstanden ved Løvel Bro her

 

Sidst opdateret: 11.05.2019