Nørreå, Vejrumbro

Regulativmæssig bund i kote 1.61 m. DNN. Vandføring i nedenstående tabel er angivet i l/sek.
OBS 25-02-2019 Viborg Kommune har på grund af alder udskiftet dopplerne. Der kan i løbet af året blive lidt småjusteringer i kaliberingsfasen.

 

Vandføring de sidste 30 dage.

 

Vandstand de sidste 180 dage

Stationsdata og Hydrometriske oplysninger
Vandløb Nørreå
Stationsnavn Vejrumbro
Tidligere amt Viborg
Kommune Viborg
HU-stationsnr. 21.03
HU-stednr. 210887
Dam-nr. 460 - 59
Kortblad 15 I SV
UTM-koordinat 534 059 6 254 943
Oplandsareal 230 km2
Skala 0 1.61 m. DNN
Q H-kurve Q=2.680* (H-207) 1.540

​ 

Nørreå, Vejrumbro

 

 

Sidst opdateret: 24.06.2020