Nørreå, Bruunshåb

Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 2.30 m. DNN

 

 

Stationsdata og Hydrometriske oplysninger
Vandløb Nørreå
 Stationsnavn Bruunshåb 
 Tidligere amt Viborg 
Kommune Viborg 
HU-stationsnr. 210669
Kortblad 1215 IV SE
UTM-koordinat 528 395 6 253 674
Oplandsareal 198 km2
Skala 0 2.30 m. DNN
 Q H-kurve  nej

Oversigtskort Nørre Å Bruunshåb

Sidst opdateret: 24.06.2020