Nørreå, Skjernbro

Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 0.46 m. DNN.

Stationsdata og Hydrometriske oplysninger
Vandløb Nørreå
Stationsnavn Skjern Bro
Tidligere amt Viborg
Kommune Viborg
HU-stationsnr. 21.101
HU-stednr. 211128
Kortblad 1215 I SE
UTM-koordinat 546 324 6 257 020
Oplandsareal 328 km2
Skala 0 0.46 m. DNN
Q H-kurve nej

Nørre Å Skjern Bro

Sidst opdateret: 20.09.2015