Vandstandsmodel for Gudenåen

Skærmdump fra modellen

Silkeborg, Viborg og Favrskov kommuner stiller en vandstands- og varslingsmodel for Gudenåen til rådighed

 

Varslingsmodel

Silkeborg, Viborg og Favrskov kommuner har bedt DHI udvikle en varslingsmodel. Modellen kan tilgås fra de tre kommuners hjemmesider - se link til modellen her. Varslingsmodellen er udviklet for at gøre det lettere for lodsejere og borgere at holde sig orienteret om risikoen for oversvømmelser.

 

Vandstandsprognose på kort

Modellen viser den aktuelle vandstand og giver en prognose for udviklingen i vandstanden over den kommende tre-døgns periode. Modellen viser et kort med varslingspunkter langs Gudenåen. Ligeledes vises et kort over udstrækningen af oversvømmede arealer, når vandet står højest.

Modellens dækningsområde

Modellen dækker hele strækningen af Gudenåen fra Silkeborg i syd til Langå i nord. I Silkeborg dækker modellen også området omkring Silkeborg Langsø og Ørnsø.

Forventet vandstand på grundlag af DMI's data

Modellen benytter sig af DMI´s nedbørsvarsler for de kommende dage. Nedbøren omsættes til den forventede vandstand, der vil forekomme i åen de følgende tre døgn.

Varslingspunkter

Ved klik på et af varslingspunkterne fremkommer en kurve, der viser, hvordan vandstanden er nu, og hvordan den forventes at udvikle sig de følgende tre døgn på det pågældende punkt.

Varslingspunkterne er jævnt fordelt langs vandløbet. De fleste steder vil det altså være muligt at orientere sig i lokalområdet.

Oversvømmelseskort

Varslingen indeholder også et kort, som viser den største forventede udbredelse af en eventuel oversvømmelse. Dette er igen inden for den kommende tre døgns periode på arealerne langs med Gudenåen.

Målgrupper

Lodsejere, som har værdier på lavtliggende arealer, så som afgrøder, haver, boliger eller anlæg, kan benytte sig af varslingen til at være på forkant med udviklingen i vandstand.

Også andre med interesse i vandstanden i Gudenåen kan have gavn af modellen. For eksempel brugere af Trækstien fordi Trækstien er fremhævet på kortene.

Kortet er vejledende 

Varslingen af vandstanden i Gudenåen er vejledende og behæftet med usikkerhed. En sådan usikkerhed kan ikke undgås, når vi spår om fremtiden.

Varslingen udløser ikke krav eller forpligter brugere eller myndigheder. Men den kan være et nyttigt værktøj til at orientere sig om udvikling i vandstand og risikoen for pludselige oversvømmelser nogle dage frem i tiden. På den måde er det muligt at forberede sig.

Testversion

Modellen, som kommunerne offentliggør nu, er en testversion. Denne kører foreløbigt i et år for at hente erfaringer med den.

Vi inviterer jer brugere til at indsende forslag og kommentarer til forbedring af brugerfladen. Afspejler modellen virkeligheden? Er varslingspunkterne rigtigt valgt, og er varslingsniveauet det rigtige for den observerede vandstand i området? Virker teknikken ordentligt, er der fejl, og er det til at forstå, hvad man ser? 

Eventuelle bemærkninger og forbedringsforslag kan indsendes til naturogvand@viborg.dk med emnet 'Vandstandsmodel Gudenåen'.

Når resultater og erfaringer med det første års drift er i hus, vil vi gennemgå modellen med henblik på at forbedre bruger-oplevelsen.

 

Sidst opdateret: 21.12.2017