Gudenåen, Bjerringbro

Vandstanden måles udfra skala med nulpunkt i kote 3,00 DNN

 

     

Stationsdata og Hydrometriske oplysninger
 
 
 
 
 
 

Vandløb

Gudenå
Stationsnavn Bjerringbro
Tidligere amt Viborg
Kommune Viborg
HU-stationsnr. 21.07
HU-stednr.  
Dam-nr.  
DMU-nr.  
Kortblad
UTM-koordinat 540 715 6 247 624
Oplandsareal
Skala 0
Q H-kurve

 

 

 

 

Sidst opdateret: 24.06.2020