2 meter bræmmer

I alle danske naturlige vandløb samt vandløb udnævnt til fiskevande skal der være 2 meters dyrkningsfrie bræmmer langs vandløbene. Bredden af bræmmerne måles fra vandløbets øverste kant. 2 meter bræmmerne skal blandt andet medvirke til at

  • Beskytte vandløbet mod udvaskning af jord, næringsstoffer og sprøjtemidler fra marker
  • Beskytte vandløbets bred mod udskridning
  • Begrænse grødevækst i vandløbet ved skygning
  • Sikre levesteder og spredningsveje for vandløbsnære dyr

Regler i 2 meter bræmmerne

Det er tilladt at lave høslet eller have græssende dyr i 2 meter bræmmerne, hvis det sker uden risiko for udskridning af brinken. Indenfor 2 meter bræmmerne er det ikke tilladt at:

  • Behandle jorden
  • Dyrke jorden
  • Foretage terrænændringer
  • Foretage beplantning (Kommunen kan foretage beplantning ved offentlige vandløb for at begrænse grødevækst i vandløbet)
  • Opføre bygningsværker
  • Opsætte hegn uden tilladelse fra kommunen. 

Etablering af 2 meter bræmmer

2 meter bræmmerne anlægges fra vandløbsbrinkens øverste kant.

Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer

Sidst opdateret: 21.12.2017