Vandløb

Mænanderbue ved Mønsted Å

Vandløb i Viborg Kommune

I Viborg Kommune findes mange tusinde kilometer vandløb, som er omfattet af vandløbsloven. Grøfter, kanaler, vandløb, dræn, rørlagte vandløb, søer m.v. kan være omfattet af loven.

Vandløbsloven
Vandløbsloven deler vandløbene ind i 2 kategorier, offentlige- og private vandløb. Forskellen på disse er, at kommunen skal vedligeholde de offentlige og lodsejeren de private vandløb. Der findes 450 km offentlige vandløb i kommunen.

Offentlige vandløb
For alle offentlige vandløb findes vandløbsregulativer, der beskriver, hvordan vandløbene skal vedligeholdes. Du kan kontakte kommunen, hvis du har brug for et vandløbsregualtiv.

Private vandløb
For private vandløb kan der være beskrivelser omkring, hvorledes vandløbet skal vedligeholdes. Er du i tvivl om, hvad der gælder for dit vandløb, er du altid velkommen til at kontakte kommunen.

Mange af de åbne vandløb, er desuden omfattet naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Sidst opdateret: 27.08.2016