Vandhandleplan

Vedtagelse af Viborg Kommunes vandhandleplan 2009-2015.

Viborg Byråd godkendte vandhandleplanen den 18. november 2015. 

Planen kan ses på kommunens hjemmeside her: vandhandleplan for Viborg Kommune

Baggrund

Miljømålsloven pålagde kommunerne at gennemføre en del af vandplanernes indsatser. Kommunens opgaver ligger inden for sø- og vandløbsrestaurering, etablering af vådområder og begrænsning af udledning af næringsstoffer fra dambrug og andet spildevand.

Kommunerne skulle udarbejde en vandhandleplan, der redegør for, hvorledes vandplanens indsatsprogram bliver realiseret inden for kommunens geografi.

De statslige vandplaner

De endelige statslige vandplaner for perioden 2009-2015 blev offentliggjort den 30. oktober 2014. 
Viborg Kommune er omfattet af to af vandplanerne for Vanddistrikt Jylland - Fyn. Det er vandplanen for hovedvandopland 1.2 Limfjorden og vandplanen for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord

Efterfølgende er ovennævnte planer i juni 2016 blevet erstattet af vandområdeplaner for perioden 2015-2021. For perioden 2015-2021 skal kommunerne ikke udarbejde en ny vandhandleplan, idet planernes bindende elementer er fastsat i lovbekendtgørelser.

Læs nærmere om de gældende vandområdeplaner her.

Naturhandleplaner

Hvis du er også er interesseret i naturhandleplaner kan du læse mere om Viborg Kommunes otte naturhandleplaner her.

Sidst opdateret: 03.03.2017