Velds Møllebæk

Viborg Kommune har igangsat en forundersøgelse af mulighederne for at etablere et vådområde ved Velds Møllebæk

Sidste nyt

De beregningsmæssige forudsætninger for potentiel fosforfrigivelse fra vådområder er revideret ved årsskiftet 2017-2018. Som konsekvens heraf er fosforberegningerne genberegnet. Beregninger og tilhørende notat kan læses her.

Link til notat vedr. revideret fosforberegning
Link til gammel fosforberegning
Link til ny fosforberegning

Afslutning af Teknisk forundersøgelse 

Ultimo 2017 er Teknisk forundersøgelse af vådområde Velds Møllebæk afsluttet. Hele forundersøgelsen inkl. bilag kan læses her.
Link til rapport.
Link til bilag.

Selve forundersøgelsesrapporten er primo 2018 revideret vedr. fosforberegninger.

Lodsejermøde 

Den 26. juni 2017 er der afholdt et møde for berørte lodsejere. Ved mødet var der oplæg fra Viborg Kommune, Landboforeningen Midtjylland og rådgivningsfirmaet Rambøll, som udarbejder den tekniske forundersøgelse. Du kan se de tre oplæg ved at trykke på de tre links herunder. 

Viborg Kommune

Landboforeningen Midtjylland

Rambøll

Baggrund

Viborg kommune har fået tilsagn fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde omkring Velds Møllebæk.

Undersøgelsesområdet kan ses på dette kort.

Undersøgelsen består af en teknisk forundersøgelse – TFU - der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt. En ejendomsmæssig forundersøgelse – EFU - skal klarlægge lodsejernes holdning til gennemførelse af et projekt.

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årrig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.

Forundersøgelserne forventes at kunne gennemføres i løbet af 2017, og skal danne baggrund for en eventuel ansøgning om tilskud til realisering af projektet.

Projektet er støttet af:

 Link (til EU-siden)

Her kan du læse mere om ordningen

Sidst opdateret: 13.02.2019