Skjern Hovedgaard

Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, tegninger og rapport for vådområdeprojektet

Viborg Kommune har søgt NaturErhvervstyrelsen om midler til at gennemføre projektet Skjern Hovedgaard.

Afgørelse i sagen forventes at foreligge i løbet af foråret 2014.

Den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse kan ses herunder.

Logo Landdistriktsprogrammet

Sidst opdateret: 27.03.2019