Rævind Bæk

Viborg Kommune er snart færdig med en forundersøgelse af mulighederne for at etablere et vådområde ved den øvre del af Rævind Bæk mellem Sparkær og Stoholm

Lodsejermøde 2

Den 31. maj 2018 er det afholdt et møde for berørte lodsejere. Ved mødet var der oplæg fra Viborg Kommune, rådgivningsfirmaet Atkins (som udarbejder den tekniske forundersøgelse) og landbrugsrådgivningsfirmaet Landbo Midt-Øst (LMO). Du kan se de tre oplæg ved at trykke på de tre links herunder.

Ved mødet var der ikke stemning blandt de fremmødte lodsejere for at nedsætte et lodsejerudvalg på nuværende tidspunkt.

Efter sommerferien vil Viborg Kommune tage kontakt til alle lodsejere ifm. den ejendomsmæssige del af forundersøgelsen, som skal afdække holdning, muligheder og udfordringer for de enkelte lodsejere.

Viborg Kommune

Atkins

LMO


Lodsejermøde 1

Den 21. august 2017 er der afholdt et møde for berørte lodsejere. Ved mødet var der oplæg fra Viborg Kommune, Landboforeningen Midtjylland og rådgivningsfirmaet Atkins, som udarbejder den tekniske forundersøgelse. Du kan se de tre oplæg ved at trykke på de tre links herunder. 

Viborg Kommune

Landboforeningen Midtjylland

Atkins

Baggrund

I marts 2017 søgte Viborg Kommune tilsagn om støtte til at gennemføre en forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt ved den øvre del af Rævind Bæk.

I juni 2017 fik Viborg kommune tilsagn fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at gennemføre forundersøgelsen.

Undersøgelsesområdet kan ses på dette kort.

Undersøgelsen består af en teknisk forundersøgelse – TFU - der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt. En ejendomsmæssig forundersøgelse – EFU - skal klarlægge lodsejernes holdning til gennemførelse af et projekt.

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årrig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.

Forundersøgelserne igangsættes i august 2017 forventes at kunne afsluttes medio 2018, og skal danne baggrund for en eventuel ansøgning om tilskud til realisering af projektet.

Projektet er støttet af:

 Link til EU-siden

Her kan du læse mere om vådområdeordningen

Sidst opdateret: 05.02.2019