Vådområdet Korreborg Bæk

Korreborg Bæk

Viborg Kommune har fået tilsagn om støtte til en forundersøgelse af et muligt vådområde ved Korreborg Bæk

Viborg Kommune har fået tilsagn om støtte til en forundersøgelse af et muligt vådområde ved Korreborg Bæk.

Undersøgelsen består af en teknisk forundersøgelse – TFU - der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt. En ejendomsmæssig forundersøgelse – EFU - skal klarlægge lodsejernes holdning til gennemførelse af et projekt.

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.

Forundersøgelserne forventes at kunne gennemføres i løbet af 2020, og skal danne baggrund for en eventuel ansøgning om tilskud til realisering af projektet.

Lodsejermøde

Den 2. juli 2020 blev der afholdt et lodsejermøde, hvor der blev præsenteret et udkast til projekt.

De præsentationer, der blev vist på mødet, kan set i boksen. 

Om vådområdeindsatsen generelt - infoblade, SEGES.

Om vådområdeordningen, Miljøstyrelsens hjemmeside.

EU-logo


Link til EU-siden

Sidst opdateret: 04.07.2020