Jegstrup Bæk

Jegstrup ådal inden vådområdeprojekt
Jegstrup ådal før vådområdeprojekt

Viborg Kommune gik i vinter 2019 i gang med at undersøge mulighederne for at lave et vådområde ved Jegstrup Bæk få kilometer vest for Viborg.

Kommende tiltag:
Lodsejermøde og Ejendomsmæssig forundersøgelse

Kommunens rådgiver er nu ved at lave et forslag til tiltag i vådområdet. Forslaget vil blive fremlagt på lodsejermødet.

Lodsejermøde

De berørte lodsejere er blevet inviteret til lodsejermøde, hvor der vil være oplæg fra Viborg Kommune, LandboforeningenMidtjylland og rådgivningsfirmaet Aktins, som udarbejder den tekniske forundersøgelse.

På mødet vil vi også samle input og idéer sammen fra lodsejerne.

Efter mødet lægges slides fra oplæggene op på hjemmesiden.

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Viborg Kommune besøger de enkelte lodsejere i løbet af sommeren 2019. På disse møder får vi en snak om, hvad et vådområde vil betyde for lodsejeren samt noterer lodsejerens holdning til projektet. Der vil også blive drøftet de muligheder, som et vådområde kan give den enkelte lodsejer - så som køb og salg af jord i en jordfordeling eller erstatning.

Tidsplan

Forundersøgelserne forventes at kunne gennemføres i løbet af 2019. Forundersøgelsen skal danne baggrund for en eventuel ansøgning om tilskud til realisering af projektet.

Baggrund for undersøgelsen

Viborg kommune har primo 2018 fået tilskud fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde ved Jegstrup Bæk.

Forundersøgelsen består af:

  • En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt.
  • En ejendomsmæssig forundersøgelse, skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet.

Området, som er med i undersøgelsen kan ses på dette kort 

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.

Læs mere her:

Om vådområdeindsatsen generelt, Seges hjemmeside

Om vådområdeordningen, Miljøstyrelses hjemmeside  

Om landbrug og udvikling af Landdistrikter, EU's hjemmeside  

Projektet er støttet af:

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 20.05.2019