Jegstrup Bæk

Jegstrup ådal inden vådområdeprojekt
Jegstrup ådal før vådområdeprojekt

Viborg Kommune gik i vinter 2019 i gang med at undersøge mulighederne for at lave et vådområde ved Jegstrup Bæk få kilometer vest for Viborg.

Kommende tiltag: Ejendomsmæssig forundersøgelse

Viborg Kommune besøger de enkelte lodsejere i løbet af sommeren og efteråret 2019. På disse møder får vi en snak om, hvad et vådområde vil betyde for lodsejeren, samt noterer lodsejerens holdning til projektet. Der vil også blive drøftet de muligheder, som et vådområde kan give den enkelte lodsejer - så som køb og salg af jord i en jordfordeling eller erstatning.

Tre lodsejere drøfter et vådområdeprojekt omkring et havebord

Lodsejermøde

Der blev holdt lodsejermøde den 6.juni 2019 i Løgstrup Hallen. De berørte lodsejere var blevet inviteret til lodsejermødet.

Der var et stort fremmøde, og der blev vist en stor positiv interesse for projektet.

På mødet var der oplæg fra Viborg Kommune, LandboForeningen Midtjylland og rådgivningsfirmaet Atkins, som udarbejder den tekniske forundersøgelse.


Slides og kort fra oplæggene fra Viborg Kommune og Atkins kan downloades her fra hjemmesiden. LandboForeningen Midtjylland havde ingen slides til mødet.

Tidsplan

Forundersøgelserne forventes at kunne gennemføres i løbet af 2019. Forundersøgelsen skal danne baggrund for en eventuel ansøgning om tilskud til realisering af projektet.

Baggrund for undersøgelsen

Viborg kommune har primo 2018 fået tilskud fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde ved Jegstrup Bæk.

Forundersøgelsen består af:

  • En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt.
  • En ejendomsmæssig forundersøgelse, skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet.

Området, som er med i undersøgelsen kan ses på dette kort.

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.

Læs mere her:

Om vådområdeindsatsen generelt, Seges hjemmeside

Om vådområdeordningen, Miljøstyrelses hjemmeside  

Om landbrug og udvikling af Landdistrikter, EU's hjemmeside  

Projektet er støttet af:

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 21.08.2019