Ilsø ved Hjorthede

Et kig ud over Ilsoe

Viborg Kommune er i gang med at undersøge om det er muligt at etablere et vådområde ved Ilsø nær Hjorthede

Lodsejermøde 

Der blev afholdt lodsejermøde den 28. marts 2019

 

Slides fra mødet kan downloades her på siden.
Her er et link til diverse kort og bilag på rådgiverens hjemmeside.

 

Baggrund

Viborg kommune har fået tilsagn fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde ved Ilsø.

Undersøgelsesområdet kan ses på dette kort.

Undersøgelsen består af

  • en teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projeky
  • en ejendomsmæssig forundersøgelse, skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet.

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.

Forundersøgelserne forventes at kunne gennemføres i løbet af 2019, og skal danne baggrund for en eventuel ansøgning om tilskud til realisering af projektet.

Projektet er støttet af:

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

 

Sidst opdateret: 03.04.2019