Ilsø ved Hjorthede

Et kig ud over Ilsoe

Der er nu gennemført en forundersøgelse for et vådområdeprojekt ved Ilsø

Undersøgelsen viser, at der kan etableres et vådområde på 15,9 ha med to søer på i alt 4,76 ha. Kvælstoffjernelsen forventes at blive på 142 kg N / ha.

 

Alle lodsejere har accepteret at der arbejdes videre med projektet, og Viborg Kommune har derfor søgt staten om støtte til at gennemføre projektet.

 

Vi forventer svar på ansøgningen i løbet af efteråret 2019.

 

Hvis alt går som planlagt, er der mulighed for at gennemføre projektet i sommeren 2020 eller 2021.


Inden projektet kan gennemføres, skal der laves bindende aftaler om erstatning og gennemførelse af projektet med hver enkelt lodsejer .

 

Teknisk forundersøgelse og bilag fremgår af downloadboksen her på siden.

Lodsejermøde 

Der blev afholdt lodsejermøde den 28. marts 2019

 

Slides fra mødet kan downloades her på siden.
Her er et link til diverse kort og bilag på rådgiverens hjemmeside.


Baggrund

 

Viborg kommune har fået tilsagn fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde ved Ilsø.

Undersøgelsesområdet kan ses på dette kort.

Undersøgelsen består af

  • en teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt.
  • en ejendomsmæssig forundersøgelse, skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet.

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.

Forundersøgelserne er gennemført i løbet af 2019, og skal danne baggrund for en eventuel ansøgning om tilskud til realisering af projektet.

Projektet er støttet af:

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

 

Link til EU-kommissionen: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_da.

 

Sidst opdateret: 19.05.2020