Iglsø

Viborg Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde, der genskaber Iglsø. 

Mulighederne for at etablere vådområdet undersøges i løbet af 2014-2015 

Oversigtskort Iglsø.

Logo Landdistriktsprogrammet

Viborg Kommunes tekniske rådgiver, Alectia A/S, har i december 2014 færdiggjort en rapport vedr. de tekniske muligheder for at etablere vådområdet. Rapporten med udvalgte bilag kan ses herunder.

Rapport - Teknisk forundersøgelse for vådområdeprojekt Iglsø

Bilag 1 Arkæologisk udtalelse

Bilag 2 Drænoplysninger

Bilag 3 Ledningsoplysninger

Bilag 4 Naturregistrering

Bilag 7 Nuværende afvandingsforhold

Bilag 8 Projekterede afvandingsforhold

Bilag 9 Projekterede tiltag

Bilag 10 Længdeprofil for Iglsø Bæk

Bilag 11 Oversigtskort for fosforprver

Bilag 12 Afvandingsklasser scenarie 1 med angivelse af pvirkningsareal for scenarie 2

I foråret 2015 vil Viborg Kommune gennemføre den ejendomsmæssige forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet.

Lodsejermøde:

Den 5. februar 2015 blev der afholdt et møde for berørte lodsejere. Referat fra mødet kan ses snarest her på siden.

Referat af lodsejermøde den 5. februar 2015

Sidst opdateret: 05.02.2019