Gørup Enge

Landskabet ved Gørup Enge

Realisering af vådområde

Viborg Kommune har den 7. december 2016 fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til realisering af vådområdet Gørup Enge. Vådområdet er hovedsagelig beliggende i Viborg Kommune, men en mindre del er beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Viborg Kommune er projektansvarlig for det samlede projekt.

Hvad er der sket undervejs 

Der blev afholdt opstartsmøde i Gedstedhallen den 26. april 2016 med deltagelse af de involverede lodsejere. Der blev på mødet bl.a. nedsat et lodsejerudvalg.

I juni 2016 har der været afholdt en indledende ”ønskerunde” hvor lodsejerne blev indkaldt til korte møder vedr. deres ønsker og muligheder i forhold til vådområdeprojektet.

17. maj 2016 blev der afholdt vurderingsforretning i vådområdet for at vurdere prisen på de enkelte marker.

Siden er NaturErhvervstyrelsen gået i gang med at gennemføre en jordfordeling i området

I marts 2019 har Viborg Kommune fået udarbejdet et udkast til detailprojektet. Dette kan læses i downloadboksen på denne side.

Finansiering

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram deltager i finansieringen af projektet. Der er givet tilsagn om medfinansiering til såvel forundersøgelser som realisering.

 

Sidst opdateret: 27.03.2019