Fly Enge

NaturErhvervstyrelsen har bevilget midler til at etablere et vådområde ved Fly Enge, der ligger på kommunegrænsen mellem Skive Holstebro og Viborg Kommune. Der foreligger en forundersøgelse ,der beskriver muligheden for at lave et vådområde på 305 ha.

NaturErhverstyrelsen har siden juni 2013 undersøgt mulighederne for at gennemføre den jordfordeling, der er en forudsætning for at kunne realisere vådområdeprojektet Fly Enge.

 

NaturErhverstyrelsen har i september 2015 oplyst, at det ikke er muligt at komme videre med forhandlingerne om jordfordeling, på grund af modstand mod projektet blandt en gruppe lodsejere.

 

Konsekvensen heraf er, at det samlede tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen tilbagekaldes.

 

Såfremt stemningen på et tidspunkt ændres blandt lodsejerne, vil der være mulighed for at genoptage projektet – forudsat at der igen kan bevilges penge hertil.

 

Lodsejerne orienteres om, at projektet er opgivet.

Logo Landdistriktsprogrammet

Sidst opdateret: 05.02.2019