Rogenstrup Sø

Beliggenhed
Rogenstrup Sø ligger umiddelbart nordvest for Viborg by. Søen er privatejet.
Søens opland består af landbrugsarealer med spredt bebyggelse, herunder landsbysamfundet Rogenstrup. De nærmeste omgivelser til søen består af eng. Der findes hverken til- eller afløb fra Rogenstrup Sø.

1. kort

Rogenstrup Sø

2. Historie 
Kommunen er ikke i besiddelse af historisk materiale om Rogenstrup Sø. 
 
3. Målsætning og tilstand 
Rogenstrup Sø har basismålsætningen (B) i Viborg Amts Regionplan. Det betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svag påvirkning af menneskelige aktiviteter. Søen blev senest undersøgt i 1993, og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen. 

 
4. Sejlads 
Der er sejladsforbud hele året.

Sidst opdateret: 21.12.2017