Birkesø er blevet naturgenoprettet

Birkesø før restaureringen

Anlægsarbejdet er færdigt - læs mere om projektet og processen herunder

Formålet med restaureringsprojektet var at genskabe Birkesø som en næringsfattig hedesø – en såkaldt lobeliesø med lavt mineralindhold, klart vand og særlige undervandsplanter i bredzonen. 

Projektet var flere år undervejs og der har været forskellige forslag om, hvordan søen kunne genoprettes. De seneste undersøgelser har imidlertid vist, at det aktuelle projekt var det bedst egnede og det er også det mindst indgribende. 

Derfor blev bredzonen oprenset , så den naturlige mineralbund på de brednære arealer komr frem igen. Samtidig er en del af bevoksningen rundt om søen blevet fjernet , så landskab og natur er blevet mere åben og naturlig for området. Oprensningen ser også ud til at fjerne en del af de næringsstoffer, der er i søen. På sigt vil det gøre søen mere klarvandet, hvilket også gør søen mere attraktiv som badesø. 

Processen

Fra september til oktober 2016: Søens bredder blev renset op med gravemaskiner, og der blev skabt en flad sandbund i overgang en mellem sø og land. Noget af bevoksningen i omgivelserne er fældet, så søen kommer mere til syne. Der er ikke fældet træer omkring badeområdet. 

Der er fældet en del læhegn syd for søen, der etableres nye stier, og sættes et par shelters op til glæde for friluftslivet. 

Hvad kommer det til at betyde for søen og naturen?

Under anlægsarbejdet og i månederne efter fremstod søens omgivelser ubevoksede. Men den nye bevoksning er ved at få fat, og området ser igen pænt ud. 

På lidt længere sigt vil søen forventeligt blive mere klarvandet end den er i dag med tiden udvikle sig til den lobelie-sø, som den engang var.  Landskabet og naturen rundt om søen bliver mere åbent og naturligt for området. 

Hvor kan jeg få mere at vide om projektet?

Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden her: 

Kontakt:

Sidst opdateret: 20.11.2018