Movsø

Beliggenhed  
Movsø ligger vest for Viborg by i det militære øvelsesterræn ved Finderup. Søen ejes af Forsvaret.

En stor del af oplandet udgøres af det militære øvelsesterræn, der er præget af skov og hedearealer. Kun en lille del af oplandet er opdyrket.

Der findes ingen tilløb til Movsø. Afløbsvandet strømmer via en grøft til Mønsted Å.

1. Kort 

Movsø

2. Historie 
Movsø er formodentlig dannet som et dødishul. Forsvaret har udgivet en folder med natur- og kulturhistoriske oplysninger og ordensregler for området (pdf - 529 kb). 
 
3. Målsætning og tilstand 
I Viborg Amts Regionplan er Movsø nu ophøjet til Landsplansdirektiv basis-målsætningen (B). Det betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, hvor der kun tillades svag påvirkning af menneskelige aktiviteter. Søen blev senest undersøgt i 1999, og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen.

4. Sejlads 
Der er sejladsforbud hele året.
 
 
 

Sidst opdateret: 21.12.2017