Bredmosen i Liebes plantage

Beliggenhed 
Bredmosen ligger i Liebes Plantage umiddelbart nord for Stoholm. Søen og dens nærmeste omgivelser ejes af Skovselskabet Morville ApS.

Størstedelen af oplandet til søen består af nåletræsplantage, og kun cirka 20 % af oplandet anvendes til landbrugsdrift. 
 
1. kort

Bredmosen i Liebes Plantage
 
2. Historie 
Kommunen er ikke umiddelbart i besiddelse af historisk materiale omkring Bredmosen.  
  
3. Målsætning og tilstand 
Bredmosen havde i Viborg Amts Regionplan målsætningen A1 - Naturvidenskabeligt Referenceområde . Det betød, at søens plante- og dyreliv ikke må være påvirket af menneskelige aktiviteter. Bredmosen er senest blevet undersøgt i 2005, og ved dette tilsyn opfyldte søen målsætningen.

Søen indgår i EU-habitatområde H39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. 
 
 4. Sejlads 
Der er sejladsforbud hele året.
 
 
 

 
 
 

 

Sidst opdateret: 08.08.2018