Bredmosen i Liebes plantage

Beliggenhed 
Bredmosen ligger i Liebes Plantage umiddelbart nord for Stoholm. Søen og dens nærmeste omgivelser ejes af flere forskellige lodsjere.

Størstedelen af oplandet til søen består af nåletræsplantage, og kun cirka 20 % af oplandet anvendes til landbrugsdrift. 
 
1. kort

Bredmosen i Liebes Plantage
 
2. Historie 
Kommunen er ikke umiddelbart i besiddelse af historisk materiale omkring Bredmosen.  
  
3. Målsætning og tilstand 
Bredmosen er i vandområdeplanen 2015-2021 målsat til God Økologisk. Den nuværende samlede tilstand er Ringe Økologisk Tilstand.

Søen indgår i EU-habitatområde H39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. 
 
 4. Sejlads 
Spørg de lokale lodsejere om tilladelse. 
 
 
 

 
 
 

 

Sidst opdateret: 20.08.2018