Skøjteløb på søer

Isdækket sø

Isen er endnu ikke tyk nok, så søerne er ikke åbne for færdsel

Du må KUN færdes på isen, hvis der er opsat skilt om, at færdsel på isen er tilladt.

Kommunen måler jævnligt isens tykkelse på udvalgte steder i kommunen. Viborg Kommune måler tykkelsen af isen på sØnæs, Salonsøen og Strandparken, som alle ligger i tilknytning til Nørresø og Søndre Sø i Viborg .

Se efter skiltning og afmærkning om færdsel på isen ved de forskellige søer.

Følg desuden med på vores hjemmeside og facebookside - her opdaterer vi situationen om, hvordan kong Vinter eller frøken Tø arter sig.

Hvad skal du ellers være opmærksom på?
Selv når det er tilladt at færdes på isen, skal du være opmærksom på følgende:

  • Færdsel på isen foregår altid på eget ansvar!
  • Vær opmærksom på, at du kun må skøjte og lege inden for de afmærkede arealer. Uden for afmærkningerne er det ikke sikkert, at isen kan bære dig. 
  • Se filmen "Red liv ved isulykker" (link til Trygfonden), så du er forberedt, hvis uheldet er ude.
  • Brug din sunde fornuft. Vejret kan slå om og ændre på isens tykkelse.
  • Der tillades kun skøjteløb og gåture.
  • Der kan stadig opstå farlige situationer, hvis der er mange mennesker på isen, eller hvis du hopper og danser på isen.
  • Nogle søer bliver det aldrig tilladt at færdes på, fordi isen aldrig bliver tyk nok.
  • Ny is er stærk, men gammel is udsat for skiftende tø og frost kaldes også "rådden is" og kan være usikker, selv om den er meget tyk.
Sidst opdateret: 07.02.2018