Sejlads på Karup Å med tilløb

Her finder du information om sejlads med Kano, kajak og robåd

Sejlads er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni til og med 1. oktober i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 18.00 og kun på følgende strækninger: Karup Å nedstrøms Karup By og på den sydlige del af Stubbergård Sø.
Skive Kommune kan dog give tilladelse til roklubbers sejlads på Skive Å nedstrøms Koholm Å.

På Karup Å-systemet må der ikke sejles med motor, og kun i følgende bådtyper: kanoer, kajakker eller robåde. På Stubberupgård Sø, må der kun sejles med både uden sejl.

Følgende må sejle på Karup Å-systemet:

  • En udlejer må registrere 12 udlejningsfartøjer samt 5 gæstefartøjer (gæstefartøjer kan træde i stedet for udlejningsfartøjer)
  • Offentlige myndigheder har ret til sejlads med motor
  • Roklubber og andre med tilladelse fra kommunen 
  • Lodsejere langs sejlbare strækninger må erhverve registreringsnummer til en båd pr. husstand.

Gæstefartøjer skal forsynes med gæstenummerplader. Nummerpladerne skal erhverves på udlejningsvirksomheden som pt. er Hessellund Camping.

Her er en oversigt over hvor der må sejles på Karup Å med tilløb.

Sjelads

Sidst opdateret: 16.07.2018