Sejlads med motor

Motorbådssejlads på Gudenåen

På en del af Gudenåen og de store søer, som Gudenåen løber igennem, må man sejle med motorbåd og sejlbåd, og på flere af de mindre åer og søer må man sejle med kano, kajak og robåd uden motor. Bestemmelserne om sejlads er fastlagt i regulativerne for de enkelte vandløb og søer.

For motordreven fartøjer skal bådejeren sørge for at registrere båden inden søsætning.  Det kan ske i Gudenåens bådregister.   
Register din båd på www.sejladspaagudenaaen.dk

Desuden findes der en bekendtgørelse som regulerer ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers

Sejladskontrol 2018 har fortsat fokus på sikker sejlads

Gudenåen bruges af mange forskellige brugergupper. Traditionen tro gennemføres kontroller af de sejlende i Gudenåsystemet i løbet af sejladssæsonen. Der er til sejladssæson 2018 kommet nye bødetakster og skærpede regler for sejlads med bl.a. speedbåde med en skroglængde under 15 meter.

 

Har du betalt for dit bådnummer?

Siden 2011 har bådejere årligt skulle betale et registreringsgebyr for deres bådnummer på 200 kr. for lovligt at sejle med motordrevet båd i Gudenåsystemet. Det er altså ikke nok at have et nummer på båden – det skal også årligt være betalt for, ellers er det ikke gyldigt.

 

Er du i tvivl om du har betalt det årlige registreringsgebyr på 200 kr., eller har du behov for hjælp til at forny registreringen, så ring på 87 87 55 72 eller skriv en e-mail til naturogvand.@viborg.dk.

 

Hvis det er mere end 5 år siden du har betalt registreringsgebyret, bliver bådnummeret slettet. Det betyder, at du skal søge om et nyt bådnummer, hvis du vil ud at sejle i Gudenåsystemet igen.

 

Sidst opdateret: 19.12.2018