Sejlads med motor

På en del af Gudenåen og de store søer, som Gudenåen løber igennem, må man sejle med motorbåd og sejlbåd, og på flere af de mindre åer og søer må man sejle med kano, kajak og robåd uden motor. Bestemmelserne om sejlads er fastlagt i regulativerne for de enkelte vandløb og søer.

For motordreven fartøjer skal bådejeren sørge for at registrere båden inden søsætning.  Det kan ske i Gudenåens bådregister.   
Register din båd på www.sejladspaagudenaaen.dk

Desuden findes der en bekendtgørelse som regulerer ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers

 

Sejladskontrol 2018 har fortsat fokus på sikker sejlads

Gudenåen bruges af mange forskellige brugergupper. Traditionen tro gennemføres kontroller af de sejlende i Gudenåsystemet i løbet af sejladssæsonen. Der er til sejladssæson 2018 kommet nye bødetakster og skærpede regler for sejlads med bl.a. speedbåde med en skroglængde under 15 meter.

> Pressemeddelelse vedrørende sejladskontrol i Gudenåsystemet 2018 

 

Sidst opdateret: 07.05.2018