Havneregler for den kommunale del af havnen

Hjarbæk Havn

Der gælder bestemte regler for venteliste, fremleje af bådpladser m.v. i den kommunale del af havnen

Venteliste
Ventelisten for den kommunale del af havnen administreres af Trafik og Veje i samarbejde med den valgte repræsentant.
Der opkræves et årligt administrationsgebyr på kr. 100,00 for at være optaget på ventelisten.
For at kunne leje en bådplads, skal din båd som minimum være ansvarsforsikret.

Ledige pladser
Ledige pladser fordeles således, at den båd fra venteliste, der passer bedst til pladsen, får den tildelt.
Bådpladslejere, der ud fra en ønskeliste, ønsker en anden plads, får denne frem for en bådejer fra ventelisten

Bådpladser skal opsiges inden 1. marts. Derefter vil bådejere fra ventelisten få besked, om de har fået en fast plads eller en låneplads.

Fremleje
Bådpladser kan ikke fremlejes. Hvis der er en længere periode, hvor du ikke skal bruge din bådplads, så giv besked til den valgte repræsentant eller Trafik og Veje. Så der er andre fra ventelisten, der kan få glæde af pladsen i den pågældende periode.

Hvis en bådplads henligger ubrugt
Hvis du ikke gør brug af den tildelte plads i en periode på 2 år, vil lejekontrakten blive ophævet, og du vil blive tilbudt, at blive skrevet øverst på ventelisten.

Sammenslutningen af frihavne
Da Hjarbæk Havn er med i sammenslutningen af frihavne, kan man som pladslejer anmode om et frihavnsmærkat, hvis du påtænker at besøge andre havne, der er med i ordningen.

Viborg Sejlklub
Viborg Kommune indbetaler en gang årligt et gebyr til Viborg Sejlklub, så alle pladslejere i den kommunale del af havnen frit kan benytte mastekran, slæbested og miljøstation.

Viborg Sejlklub administrerer gæsteafgift fra gæstesejlere i hele havnen. Alle indtægter fra gæstesejlere tilfalder sejlklubben.

Der henvises i øvrigt til: ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002”.  

Viborg Kommune
Trafik og Veje
Januar 2011

Sidst opdateret: 27.01.2020