Sejlads i Viborg Kommune

Sejlads på Gudenå

Sejlads på større vandløb og søer i Viborg kommune

Se kort over vandløb og søer, hvor vi anbefaler at sejle.

Begrænsninger

Vær opmærksom på, at selv om vi anbefaler sejlads, så er der ofte lagt begrænsninger på sejladsen, fx at der kun må sejles i visse perioder.

Hvornår

Se sejladsperioder i skemaerne herunder.

Vandløb

De foreslåede vandløb og vandløbsstrækninger er – bortset fra Karup Å – forholdsvis rolige og brede vandløb uden stærke snoninger. De skulle være forholdsvist nemme at sejle på.

Søer

De foreslåede søer er store eller større søer, de fleste uden specielle beskyttelsesinteresser. Der er nem offentlig adgang, og der sejles i dag på søerne. Opfør dig hensynsfuldt, genér hverken naturen, andre brugergrupper eller lodsejere.

Forbud

På de vandløb og søer, der ikke nævnt eller vist, er der enten sejladsforbud, eller vi fraråder generelt sejlads af hensyn til naturen i områderne.

Faciliteter til sejlads

Se OplevGudenaa.dk eller UdINaturen.dk - zoom ind på Viborg Kommune og find faciliteter "Ved vandet".
 
Du kan læse mere om sejlads med kano her.

Vandløbsstrækninger: Status: Sejladsperioder:

Simested Å i SV-Himmerland - opstrøms og nedstrøms fredningen.

 Kommunevandløb
EU-habitatområde
 15.6 til 30.09. Fra kl. 7 til en time før solnedgang
 Skals Å nord for Viborg - nedstrøms Gråkær Bro  Kommunevandløb
EU-habitatområde
 15.6 til 01.10.
Fra kl. 7 til en time før solnedgang
Vorning Å (Tjele Å) nord for Hammershøj Kommunevandløb
EU-habitatområde
15.6 til 01.10.
Fra kl. 7 til en time før solnedgang
Nørreå øst for Viborg Kommunevandløb
EU-habitatområde
Hele året
Hele døgnet
Gudenåen på Bjerringbro-egnen Kommunevandløb Hele året, hele døgnet
(Bekendtgørelse)
Fiskbæk Å vest for Viborg - nedstrøms Nybro Kommunevandløb Hele året
Fra kl. 7 til en time før solnedgang
Skive/Karup Å syd for Skive Kommunevandløb
EU-habitatområde
Fra 15.6 til 1.10.
Fra kl. 9 til kl. 18
(Bekendtgørelse)

 

Søer: Status: Sejladsperioder:
 Klejtrup Sø NØ for Viborg Del af kommunevandløb
EU-habitatområde
 Hele året, hele døgnet
Tjele Langsø NØ for Viborg Del af kommunevandløb
EU-habitatområde
15.6. til 1.10.
Fra kl. 7 til en time før solnedgang
Viborg Søerne Del af kommunevandløb Hele året, hele døgnet
Udlejning af bådepladser på Viborg-søerne
Vedsø ved Viborg Del af kommunevandløb 15.6. til 1.10.
Fra kl. 7 til en time før solnedgang
Tange Sø ved Bjerringbro Del af kommunevandløb Hele året, hele døgnet
Hald Sø ved Viborg Statsejet
EU-habitatområde
NB! Al sejlads og fiskeri på Hald Sø skal foregå med både, der bærer et bådnummer fra Skov- og Naturstyrelsen. Der må ikke benyttes andre former for både, kanoer, motor og gummibåde. Men du kan søge tilladelse til sejlads uden fiskeri med kano, kajak og tømmerflåde ved Naturstyrelsen via webbooking eller skriftlig henvendelse - se pjecen 'Lystfiskeri på Hald Sø'
Robåde kan lejes året rundt på Niels Bugges Kro og gennem Hald Sø Bådelaug.
Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Hald Sø

Sejlads og fiskeri

Har du gyldigt fisketegn?

Vær opmærksom på, at selv om du må sejle, giver det dig ikke automatisk ret til at fiske - check reglerne om fisketegn her. Husk også at forhøre dig ved de lokale fiskeforeninger Viborg Sportsfiskerforening, Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening og Ålestrup Lystfiskerforening. De kan oplyse dig om mulighederne for at fiske i de fleste vandløbssystemer. Se mere om lystfiskeri på Viborg-egnen på Viborg Turistbureaus sider her.

Oplevelsesmuligheder og naturbeskyttelse

Vandløbene, søerne og deres omgivelser byder på mange rigtig gode oplevelsesmuligheder - se fx udflugtsområder og Badevandskort.
Men der er også indlagt en del restriktioner i form af fredninger og naturbeskyttelse på områderne - se mere om fredninger på fx Natura 2000.

Sidst opdateret: 31.10.2019