Lavbundsprojekt i Nørreådalen ved Kvorning

Lavbundsprojekt i Nørreådalen ved Kvorning

Sidste nyt: Tilsagn til gennemførelse af forundersøgelse

Naturstyrelsen Himmerland har marts 2020 fået en bevilling til forundersøgelse af et lavbundsprojekt i Nørreådalen ved Kvorning. Tilskudsbeløbet er på 912.872 kr. og projektperioden er fra 20. januar 2020 til 19 februar 2022.

Området omfatter et projektareal på 444 ha.

Du kan læse mere om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside (eksternt link).

Kort over projektområdet
Kort over projektområdet 

Baggrund

Naturstyrelsen Himmerland ønsker i samarbejde med Viborg Kommune at igangsætte en forundersøgelse, med henblik på at afklare mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i Nørreådalen syd for Mollerup og Kvorning.

Forundersøgelsens projektareal er 444 ha, heraf er 323 ha beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof, svarende til ca. 73 % af projektarealet.

Naturstyrelsen har afholdt informationsmøde 29. oktober 2019 for alle lodsejere, der vil kunne blive berørt af projektet. På mødet var der opbakning til at gå videre med forundersøgelsen.

Projektet kan indgå som element i Viborg Kommunes øvrige planer for området, hvor der arbejdes med muligheder for Landskabsstrategi for Nørreådalen og EU-projektet LIFE-IP Natureman, ”Landmanden som natur-forvalter”. 

Yderligere oplysninger: Eva Christensen, echr@viborg.dk, tlf. 87 87 55 71 eller projektleder Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen, marno@nst.dk, tlf. 93 56 41 00.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet via:

Logo mv

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Sidst opdateret: 01.05.2020