Landskabsstrategi Nørreådalen

Sommerdag ved Nørreåen mellem Bruunshaab og Vinkel (Foto: NaturEyes)

Viborg, Favrskov og Randers kommuner samarbejder om en samlet landskabsstrategi for Nørreådalen

Kommende arrangementer - 2020

Interview-undersøgelser

Link til rapport for interviews i Viborg Kommune

Københavns Universitet gennemfører interviews med en stor andel af lodsejerne i Nørreådalen. Dette sker både i Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Resultaterne opgøres i rapporter og offentliggøres på denne hjemmeside. Resultaterne følges op med offentlige møder.

Landskabsstrategi

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Det vil sige, at den skal beskrive hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende kan og vil satse på i området.

Derfor skal indholdet i landskabsstrategien formes sammen med alle, der har en interesse i Nørreådalen. Dette vil ske til arrangementer som foredrag, morgenkaffemøder og ekskursioner. Desuden vil der blive nedsat en strategigruppe i løbet af 2020.
Københavns Universitet vil stå for disse arrangementer, og for den efterfølgende opsamling. 

Landskabsstrategien forventes færdig ved udgangen af 2021.

Projektsammenhænge

Arbejdet med at lave en Landskabsstrategi for Nørreådalen indgår dels i et forskningsprojekt med Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier), og dels som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman (Landmanden som naturforvalter). 

Finansiering

Regionale Landskabsstrategier finansieres dels af Viborg, Favrskov og Randers Kommuner – dels af fonde og Københavns Universitet.

LIFE IP Natureman "Landmanden som naturforvalter" har finansieret interviewundersøgelsen i Viborg Kommune, udført af Københavns Universitet.

Sidst opdateret: 24.01.2020