Landskabsstrategi Nørreådalen

Flemming Nielsen, direktør for Den Danske Naturfond, fortæller om fondens arbejde med natur.
Flemming Nielsen, direktør for Den Danske Naturfond, fortæller om fondens arbejde (Morgenkaffemøde 20. februar 2020)

OBS: AFLYSNING!

Vi må desværre udsætte følgende arrangementer på ubestemt tid for at forebygge evt. spredning af Coronavirus (jf. statens udmeldinger):

 • Foredrag tirsdag 21. april kl. 19 i Løvskalhus.

 

Viborg, Favrskov og Randers kommuner samarbejder om en samlet landskabsstrategi for Nørreådalen


Kommende arrangementer - 2020

Nedenfor kan du se en oversigt over øvrige foredrag og morgenkaffemøder her i foråret.

FOREDRAG 

Alle foredrag er gratis og holdes i Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, 8850 Bjerringbro.

Alle er velkomne, og du får mulighed for at drøfte Nørreådalens fremtid.

Læs mere i folderen (link)

 • AFLYST/UDSAT: Onsdag 18. marts kl. 19-21: Foredrag
  Nørreådalens geografi, et landbrugslandskab i forandring
  Geograf og lektor Søren Kristensen
  Sted: Løvskalhus
 • AFLYST/UDSAT: Tirsdag 21. april kl. 19-21: Foredrag 
  Nørreådalens Kulturhistorie og kulturmiljøer
  Historiker og lektor Per Grau Møller
  Sted: Løvskalhus
 • Tirsdag 26. maj kl. 19-21: Foredrag
  Naturen i Nørreådalen - Hvordan kan vi bedst forvalte den?
  Biolog og seniorforsker Rita Buttenschön
  Sted: Løvskalhus
 • Torsdag 18. juni kl. 19-21.30: Foredrag og ekskursion
  Nørreådalen mellem fortid og fremtid
  Landskabsarkitekt og professor Jørgen Primdahl
  Mødested: Løvskalhus

MORGENKAFFEMØDER 

Vi har inviteret en række interessenter til at deltage i oplæg og diskussioner om Nørreådalens fremtid. Morgenkaffemøderne ligger 20. februar, 17. marts og 4. juni 2020

AFLYSES/UDSÆTTES
Morgenkaffemøde 

Tirsdag den 17. marts kl. 8.15-10.30.
Invitation 
Landskabsstrategi - indhold og proces

Afholdt: Morgenkaffemøde 20. februar 2020:
Oplæg/slides findes i downloadboksen på denne side.
Link til tidl. indbydelse (til 20.02.2020)
Link til tidl. inviterede (til 20.02.2020) 

Interview-undersøgelser

Link til rapport for interviews i Viborg Kommune

Københavns Universitet gennemfører interviews med en stor andel af lodsejerne i Nørreådalen. Dette sker både i Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Resultaterne opgøres i rapporter og offentliggøres på denne hjemmeside. Resultaterne følges op med offentlige møder.

Landskabsstrategi

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Det vil sige, at den skal beskrive hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende kan og vil satse på i området.

Derfor skal indholdet i landskabsstrategien formes sammen med alle, der har en interesse i Nørreådalen. Dette vil ske til arrangementer som foredrag, morgenkaffemøder og ekskursioner. Desuden vil der blive nedsat en strategigruppe i løbet af 2020.
Københavns Universitet vil stå for disse arrangementer, og for den efterfølgende opsamling. 

Landskabsstrategien forventes færdig ved udgangen af 2021.

Projektsammenhænge

Landskabsstrategien er et tværkommunalt samarbejde mellem Randers, Favrskov og Viborg Kommuner.

Landskabsstrategi Nørreådalen indgår dels i et forskningsprojekt med Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier), og dels som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman (Landmanden som naturforvalter). 

Kontaktpersoner

 • Viborg Kommune, Hanne Døssing Hornum, 87875505, hdh@Viborg.dk
 • Randers Kommune, Nanna Kontni Prahm, 51162870, Nanna.Kontni.Prahm@randers.dk,
 • Favrskov Kommune, Ole Borg Christensen, 8964 5123, ochr@favrskov.dk
 • Københavns Universitet, Sara Folvig, 35334069, sf@ign.ku.dk

Finansiering

Regionale Landskabsstrategier finansieres dels af Viborg, Favrskov og Randers Kommuner – dels af fonde og Københavns Universitet.

LIFE IP Natureman "Landmanden som naturforvalter" har finansieret interviewundersøgelsen i Viborg Kommune, udført af Københavns Universitet.

Sidst opdateret: 27.03.2020