Landskabsstrategi Nørreådalen

Sommerdag ved Nørreåen mellem Bruunshaab og Vinkel (Foto: NaturEyes)

Viborg Kommune starter nu et projekt, der skal munde ud i en Landskabsstrategi for Nørreådalen

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at kigge på, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Dvs. hvad jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende kan og vil satse på i området.

  

Interview-undersøgelse

Projektet gennemførte i foråret 2019 en interviewundersøgelse med ejerne af over 150 ejendomme med jord i Nørreådalen. Disse interviews blev udført af Københavns Universitet. I marts 2019 afholdt universitetet også informationsmøder i forsamlingshusene i Vinkel, Mollerup og Vejrumbro, sammen med Viborg Kommune.

 

Offentlige møder september 2019

Den 18. og 19. september 2019 afholder Viborg Kommune to identiske møder, hvor Københavns Universitet vil fortælle om resultaterne fra interviewundersøgelsen. Emnerne vil bl.a. være arealanvendelse, ådalens tilstand, værdier i ådalen og fremtidige muligheder - set fra lodsejernes synspunkt.

 

Invitationen kan downloades her på siden.
Tilmelding via tilmeldingsboksen her på siden eller på dette link.
Alternativt kan man tilmelde sig via mail til hdh@viborg.dk

  

Projektsammenhænge

Arbejdet med at lave en Landskabsstrategi for Nørreådalen forventes dels at indgå i et forskningsprojekt med Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier), og dels som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman (Landmanden som naturforvalter). 

 

Finansiering

LIFE IP Natureman "Landmanden som naturforvalter" har finansieret interviewundersøgelsen udført af Københavns Universitet.

Sidst opdateret: 04.09.2019