Landskabsstrategi Nørreådalen

Sommerdag ved Nørreåen mellem Bruunshaab og Vinkel (Foto: NaturEyes)

Viborg Kommune starter nu et projekt, der skal munde ud i en Landskabsstrategi for Nørreådalen

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Dvs. hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende kan og vil satse på i området.

  

Interview-undersøgelse

Københavns Universitet gennemførte i foråret 2019 ca. 115 interviews med ejerne af ejendomme med jord i Nørreådalen. Forinden (marts 2019) afholdt universitetet informationsmøder i forsamlingshusene i Vinkel, Mollerup og Vejrumbro, sammen med Viborg Kommune.

 

Offentlige møder september 2019

Den 18. og 19. september 2019 afholdt Viborg Kommune to identiske møder i hhv. Løvskal og Tapdrup, hvor Københavns Universitet fremlagde resultater fra interviewundersøgelsen. Slides fra mødet kan downloades her på siden, sammen med invitationen.

 

De næste skridt

  • Resultaterne omskrives til en rapport (2019).
  • Klima- og Miljøudvalget drøfter resultater og rammer for projektet (2019)
  • Info til interesserede primo 2020 med oplysning om projektet, arrangementer, projekter el.lign.

Du kan følge med i projektets fremdrift på denne side.

 

Projektsammenhænge

Arbejdet med at lave en Landskabsstrategi for Nørreådalen forventes dels at indgå i et forskningsprojekt med Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier), og dels som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman (Landmanden som naturforvalter). 

 

Finansiering

LIFE IP Natureman "Landmanden som naturforvalter" har finansieret interviewundersøgelsen udført af Københavns Universitet.

Sidst opdateret: 25.09.2019