Landskabsstrategi Nørreådalen

Flemming Nielsen, direktør for Den Danske Naturfond, fortæller om fondens arbejde med natur.
Flemming Nielsen, direktør for Den Danske Naturfond, fortæller om fondens arbejde (Morgenkaffemøde 20. februar 2020)

Viborg, Favrskov og Randers kommuner samarbejder om en samlet landskabsstrategi for Nørreådalen

Sidste nyt

 • Hovedrapporten med resultater fra interviews af landmænd i Nørreådalen i Randers, Favrskov og Viborg kommuner er nu færdig. Læs hovedrapporten her.

 • Brev til alle om status på landskabsstrategi-projektet, juni 2020
 • Den 18. juni er der foredrag om "Nørreådalens geografi, et landbrugslandskab i forandring" med Geograf og lektor Søren Kristensen.
  Sted: Løvskalhus - udendørs. Efter foredraget gåtur og fælles snak i ådalen. Læs mere om dette og andre foredrag her.
  TILMELD dig her

Hvad er en landskabsstrategi

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Den skal beskrive hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende m.fl. kan og vil satse på i området.

Derfor skal indholdet i landskabsstrategien formes sammen med alle, der har en interesse i Nørreådalen. Dette vil ske til arrangementer som foredrag, morgenkaffemøder og ekskursioner. Desuden vil der blive nedsat en strategigruppe i løbet af 2020.

Københavns Universitet vil stå for disse arrangementer, og for den efterfølgende opsamling. Læs notat om processen (pdf)

Landskabsstrategien forventes færdig ved udgangen af 2021.

Proces og arrangementer

Undervejs i skabelsen af en landskabsstrategi for Nørreådalen inviterer Randers, Favrskov og Viborg kommuner sammen med Københavns Universitet til foreskellige arrangementer. 

Forskellige interessentgrupper, lodsejere og offentligheden inviteres, og du kan følge med i arrangementerne her på hjemmesiden.

Læs om: 

Interviewundersøgelser af lodsejere i Nørreådalen, udført af Københavns Universitet 

Fire foredrag om "Nørreådalen mellem fortid og fremtid" 

Morgenkaffe for udvalgte interessenter i Nørreådalen

Konkrete projekter, f.eks. jordfordeling i Nørreådalen (link til mere info) 

Kontaktpersoner

 • Viborg Kommune, Hanne Døssing Hornum, 87875505, hdh@Viborg.dk
 • Randers Kommune, Nanna Kontni Prahm, 51162870, Nanna.Kontni.Prahm@randers.dk,
 • Favrskov Kommune, Ole Borg Christensen, 8964 5123, ochr@favrskov.dk
 • Københavns Universitet, Sara Folvig, 35334069, sf@ign.ku.dk

Projektsammenhænge

Landskabsstrategien er et tværkommunalt samarbejde mellem Randers, Favrskov og Viborg Kommuner.

Landskabsstrategi Nørreådalen indgår dels i et forskningsprojekt med Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier), og dels som et komplementært projekt til 
LIFE IP Natureman (Landmanden som naturforvalter). 

Finansiering

Regionale Landskabsstrategier finansieres dels af Viborg, Favrskov og Randers Kommuner – dels af fonde og Københavns Universitet.

LIFE IP Natureman "Landmanden som naturforvalter" har finansieret interviewundersøgelsen i Viborg Kommune, udført af Københavns Universitet.

Sidst opdateret: 18.06.2020