Information om badevand

Badegæster ved en sø

Her er badevandets kvalitet under observersation

Her må du IKKE bade 

 • Søndersø
  Der er konstateret masseopblomstring af blågrønne alger i søen. De kan være sundhedsfarlige. Ved campingpladsen og Sønæs er der sat skilte med badning frarådes.
 • Ulbjerg klint
  Vi har målt for højt antal af E-coli og enterokokker. Vi har sat et skilt op med badning frarådes. Vi har taget nye vandprøver 06.08.2018. Resultatet af disse kan du se her på siden torsdag den 9. august 2018. Vi arbejder på at finde årsagen til forureningen.
 • Ulbjerg Strand
  Ulbjerg strand er fortsat lukket på grund af dårlig badevandskvalitet. Vi arbejder på at finde årsager til fækal forurening af badevandet ved stranden.
 • Rødding Sø
  Vandet er stærkt uklart og der er en risiko for opblomstring af giftige alger. Badning frarådes. Badevandskontrollen intensiveres, der bliver løbende udtaget ekstra prøver.

Her skal du være opmærksom

 • Vedsø
  Ifølge Naturstyrelsen var der i starten af juli 2018 en række henvendelser fra borgere som klagede over ikteangreb efter badning i Vedsø.

  Det er mikroskopiske ( ca. ½ millimeter store) larvestadier af parasitiske fladorme, ikter, der på deres vej fra mellemværten vandsnegle til hovedværten svømmefugle, kan genere badende mennesker. Dette kan give anledning til irritation og betændelsesagtige tilstande lokalt i huden, af varighed fra få dage til flere uger. Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere.
  I starten af juni modtog Viborg Kommune en enkelte henvendelse fra en borger, hvor der blev klaget over udslæt og røde knopper efter badning i Vedsø. Kommunen kan ikke bekræfte om der var tale om et ikteangreb, for slemme hudirritationer kan også ses i andre sammenhænge, f.eks. i forbindelse med badning i algeopblomstringer.

  Er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge.

 

Her må du bade igen

 • Lynderup strande
  Badevandsprøver taget 23.07.2018 viser at vandet er rent nok til at du igen kan bade her.
 • Hessellund Camping
  Badevandsprøver taget 23.07.2018 viser at vandet er rent nok til at du igen kan bade her.

Et par gode råd, når du skal ud at bade:

 • Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskoven
 • Tør kroppen godt efter badning
 • Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem
 • Gå ud i vandet til knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger

 

Sidst opdateret: 07.08.2018