Information om badevand

Badegæster ved en sø

Badevand i Viborg Kommune

Her på siden vil du kunne læse, hvis der skulle opstå problemer med badevandskvaliteten i 2019.

Badefrarådning ved Søndersø-sØnæs

Der er konstateret masseopblomstring af alger i Søndersø, ved sØnæs, som kan være sundhedsfarlige. Der opsættes et skilt med badefrarådning op ved badestedet.

 

Badning frarådes ved Ulbjerg Strand

Et par gode råd, når du skal ud at bade:

  • Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskoven.
  • Tør kroppen godt efter badning.
  • Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem.
  • Gå ud i vandet til knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
  • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger.
Sidst opdateret: 28.06.2019