Information om badevand

Badegæster ved en sø

Badevand i Viborg Kommune

Her på siden vil du kunne læse, hvis der skulle opstå problemer med badevandskvaliteten i 2019.

Badefrarådning ved Rødding sø

Opdateret 23.08.2019

Der er konstateret masseopblomstring af giftige alger i Rødding sø. Der bliver i dag opsat skilte, som fraråder badning ved badestedet.

________________________________________________________ 

Badefrarådning ophævet for strand ved Ulbjerg Klint

Opdateret 23.08.2019

De opfølgende prøver taget i mandags d. 19. august viste, at badevandet ved Ulbjerg Klint ikke længere har forhøjet indhold af fækale bakterier. Skilte med frarådning af badning vil blive taget ned hurtigst muligt, for det er igen trygt at hoppe i vandet ved badestedet.

________________________________________________________   

Badefrarådning ophævet for Lynderup og Hjarbæk strande
Opdateret 14.08.2019

  

De opfølgende prøver taget i mandags d. 12. august viste, at badevandet ved Lynderup og Hjarbæk strande ikke længere har forhøjet indhold af fækale bakterier. Skilte med frarådning af badning vil blive taget ned hurtigst muligt, for det er igen trygt at hoppe i vandet ved de to badesteder ved Hjarbæk Fjord.

________________________________________________________

Badefrarådning ved Nørresø-Pilehaven. Fortsat badefrarådning i Søndersø - ved Camping og sØnæs, samt ved Nørresø-Nord
Opdateret 09.08.2019

  

Der er konstateret masseopblomstring af giftige alger i Nørresø ved Pilehaven. Der bliver i dag opsat skilte, som fraråder badning ved badestedet. Viborg Kommune fraråder fortsat, at man bader i Søndersø og ved Nørresø-Nord, ved sejlcentret, pga. algerne.

________________________________________________________  

ADVARSEL: Godt sommervejr indikerer øget risiko for opblomstring af giftige alger i Viborg-søerne

Opdateret 24.07.2019

Der er på nuværende tidspunkt øget risiko for forekomst af giftige alger på grund af vejrforholdene. Giftige alger er nemlig glade for det varme vejr, som resten af ugen skal byde på. Varmen få dem til at formere sig, og når vejforholdende er stille, samler de sig ved vandoverfladen. Når algerne optræder i store mængder, kan de være giftige. Algerne kan give udslæt på huden og mavepine, hvis man sluger vandet.

 

Kommunen vurderer løbende tilstedeværelsen af alger i forbindelse med badevandskontrol, men badegæsterne skal også selv holde øje med vandet. Algeforekomsten kan variere hurtigt afhængigt af vejrforholdene, hvilket gør det vanskeligt at få et reelt billede om den aktuelle algeforekomst gennem prøveudtagning.  

 

Gode algeråd:  

 • Gå ud i vandet til knæene og kig på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
 • Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne. Lad derfor ikke børn lege i algefyldt vand – og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden. Det kan være døde alger.
 • Mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne.
 • Fugle, kvæg og hunde er udsatte, fordi de ofte drikker store mængder vand fra søer og kyster. De bør derfor holdes fra kysterne og fra døde alger på sø- eller strandbredden.
 • Hold øje med skilte, der fraråder badning.
 • Hold øje med kommunens hjemmeside.    

________________________________________________________   

Badning frarådes ved Ulbjerg Strand

________________________________________________________  

Et par gode råd, når du skal ud at bade:

 • Bad aldrig efter voldsomme regnskyl. Vent et par dage med at hoppe i vandet.
 • Før du hopper i vandet, tjek om kommunen har sat skilte op ved badestedet.
 • Gå ud i vandet til knæene og kig på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger.
 • Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskoven.
 • Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem.

Sidst opdateret: 23.08.2019