Information

Badegæster ved en sø

På grund af uhygiejniske forhold på stranden ved Tange Sø og risiko for  forurening med E. coli, fraråder Viborg Kommune fortsat badning ved Tange Sø. Baggrunden for forureningsrisikoen er, at der opholder sig mange gæs i området. Det lave vand og sandet ved badestranden i Tange Sø gør søen til et attraktiv badested, også for gæssene. På stranden og ved vandet er der observeret større mængder af ekskrementer fra gæssene. Ved kraftig regn føres det med regnvandet ud i søen med risiko for forurening af badevandet. Badning frarådes derfor indtil videre.

 

Viborg Kommune vil fortsat kontrollere badevandsforholdene ved søen. Der varsles ved skiltning også ved stranden.

Sidst opdateret: 25.05.2018