Badevandsprofiler

Badestedet ved Viborg Sø Camping ved Viborg Søndersø
Badestedet ved Viborg Sø Camping ved Viborg Søndersø

Her kan du se badevandsprofilerne for de 17 badestrande i Viborg Kommune, hvor der tages badevandsanalyser

 

17 badevandsprofiler
Hald Sø, Dollerup Nørresø, Nørresøbadet
Hald Sø, Skytteholmen Nørresø Nord
Hessellund Camping
Nørresø, Pilehaven
Birkesø
Søndersø, Camping
Rødding Sø
Søndersø, Sønæs
Tange Sø  Vedsø
Tjele Langsø, Bigum Søbad
Ulbjerg Strand
Hjarbæk Strand
Ulbjerg Klint
Lynderup Vest 
 

Hvad er en badevandsprofil?
Fra 2011 og fremefter skal der laves såkaldte badevandsprofiler for alle badestrande i EU. En badevandsprofil er en beskrivelse af badestranden, både med hensyn til omgivelserne og med hensyn til sundhedsmæssige risikofaktorer, samt forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

En badevandsprofil skal bl.a. bestå af:

  • en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og andet overfladevand i tilstrømningsområdet, der kan være kilde til forurening.
  • en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed
  • en vurdering af risikoen for vækst af blågrønalger (cyanobakterier), for vækst af makroalger og/eller fytoplankton samt beskrivelse af evt. årsager til forurening. I så fald opstilles forvaltningsforanstaltninger og tidsplan for deres fjernelse.
  • en klassifikation af badevandet.

Badevandsprofiler i Viborg Kommune
Viborg Kommune har udarbejdet badevandsprofiler for kommunens 17 badelokaliteter. Badevandsprofilerne bliver hvert år revideret.

Sidst opdateret: 17.06.2020