Nørresøbadet ved Viborg

Nørresøbadet i de gode gamle dage

Her kan du følge med i, hvad der sker på Nørresøbadet

Processen med at udvikle og renovere Nørresøbadet er afsluttet (se baggrundsmaterialet i de grå bokse).

Der opsat ordensregler på området - se foto herunder og pdf af tavlerne her og her.

Opslaget med ordensregler på Nørresøbadet

Ca. 500 deltog i indvielsen den 7. juni 2018 - se fotos og film m.m. på denne side

Tidsplan og milepæle:

 • 15-06-2016: Politisk behandling (Teknisk Udvalg og Byrådet): Beslutning om skitseforslag og frigivelse af anlægsbevilling - se link til udvalgsbeslutning.
 • 28-06-2016. Borgermøde for naboer til Nørresøbadet - se invitation og referat i den grå boks.

 • 02-11-2106: Politisk behandling (Teknisk Udvalg): Beslutning om den videre proces - se link til dagsordenspunkt.

 • 30-11-2106: Politisk behandling i Teknisk Udvalg - se link til dagsordenspunkt. Teknisk Udvalg besluttede, at forvaltningen arbejder videre med alternativ 3, resterende budget bruges til renovering af badebro. Forvaltningen arbejder pt. på at realisere den valgte løsning.

 • 04-05-2017: Myndighedsgodkendelser - se grå boks (ingen klager).

 • Juni 2017: Udbud af anlægsprojekt. 

 • 22-06-2017 - 30-06-2017: Anlægsfase I (oprensning af bassiner, ny sandbund og strandbred jf. skitseprojekt).

 • 29-06-2017: Tilladelse til opsætning af trallebænk på badebroen - se grå boks (ingen klager).

 • 17-08-2017: Dykkere fra Viborg Sportsdykkerklub rensede det yderste af Nørresøbadet for affald. Se hvad de fandt i fotoboksen. Se udsendelse på TV MIDTVEST her (eksternt link).

 • August 2017 - forår 2018: Anlægsfase II (ny legeplads og opholdsøer jf. skitseprojekt).

 • 21-09-2017: Legepladsfirmaet Elverdal vandt den indbudte licitation - se tilbuddet i grå boks.

 • 05-10-2017: Ansøgning om dispensation efter søbeskyttelseslinjen til den nye legeplads - se grå boks.

 • 12-10-2017: Dispensation efter søbeskyttelseslinjen til den nye legeplads - se grå boks (ingen klager).

 • Vinter 2017 - forår 2018: Ny legeplads og nye opholdsøer anlagt og nye lamper stilet op - se 'Fotos fra renovering'.

 • 07-06-2018: Indvielse - alle var velkomne - se invitationen.

 • Sommeren 2019: Ordensregler udarbejdet - i samarbejde med unge i Viborg, grundejere på Gefionsvej, Kærvænget og Erik Menveds Vej, Politiet og Viborg Kommune - og opsat - se øverst. 

Sidst opdateret: 09.10.2019