Vandindvinding af overfladevand

På denne side kan du finde vandindvindingsafgørelser

Tilladelse til indvinding af vand til vanding fra Skals Å samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 5. juli 2018 meddelt tilladelse til etablering af vandingsanlæg og indvinding af vand fra den nedre del af Skals Å til vanding af landbrugsafgrøder samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 3. august 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til vanding fra Simested Å samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 5. juli 2018 meddelt tilladelse til etablering af vandingsanlæg og indvinding af vand fra den nedre del af Simested Å til vanding af landbrugsafgrøder samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 3. august 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

 

Sidst opdateret: 06.07.2018