Vandindvinding af overfladevand

På denne side kan du finde vandindvindingsafgørelser

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra  MølleBækken ved Bjerringbro

  • Se tilladelsen her

Offentliggjort 07.09.2016. Klagefristen er 4 uger.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Grundel Bæk og Nørreå til Rindsholm Dambrug

Offentliggjort 27.03.2015. Klagefristen er 4 uger.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Gudenåen til produktion af elektricitet på Tangeværket

Offentliggjort 05.02.2015. Klagefristen er 4 uger.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sidst opdateret: 29.01.2018