Afgørelser efter vandløbsloven m.m.

Her kan du se afgørelser og offentliggørelser om vandløb.
Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt naturogvand@viborg.dk.

Tilladelse til vandløbsrestaurering i Resen Bæk

 

Projektet er offentliggjort den 25. juni 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse til etablering af overkørsel i tilløb til Søbækken

 

Projektet er offentliggjort den 25. juni 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Vallerbæk nedstrøms Vallerbækvej

 

Projektet er offentliggjort den 25. juni 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Møllebækken i Bjerringbro

Projektet er offentliggjort den 24. juni 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse til tilpasning af bundkoten i Møllebækken

Tilladelsen er offentliggjort den 11. juni 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse og dispensation til vandløbsrestaurering i Kølvrå Bæk og Karup Å

Tilladelsen er offentliggjort den 4. juni 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse og dispensation til supplering af 7 gydebanker i Karup Å mellem Høgild og Hagebro

Tilladelsen er offentliggjort den 3. juni 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse og dispensation til vandløbsrestaurering i Sejbæk ved Koldkurvej

Tilladelsen er offentliggjort den 24. maj 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse og dispensation til etablering af gydebanker i Karup Å opstrøms Vallebæk

Tilladelsen er offentliggjort den 15. maj 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke-miljøvurdering (VVM) for restaureringsprojekt i Klejtrup Møllebæk

Afgørelsen er offentliggjort den 14. maj 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å ved Åhusevej

Projektet er offentliggjort den 10. maj 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Midlertidig tilladelse til krydsning af Karup Å ved Vridsted

Tilladelsen er offentliggjort den 10. maj 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å ved Agerskov

Projektet er offentliggjort den 3. maj 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Resen Bæk

Projektet er offentliggjort den 29. april 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Grundel Bæk

Projektet er offentliggjort den 24. april 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af skråningssikringsprojekt i Gørup-Bystrup Bæk

Projektet er offentliggjort den 17. april 2019. Der er 4 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse og dispensation til lokal brinksikring i Mostgård Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 8. april 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse og dispensation til skråningssikring i Møllebækken, Bjerringbro

Tilladelsen er offentliggjort den 4. april 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Udledningstilladelse til Søndermølle Å fra Arnbjerg Øst

Tilladelsen er offentliggjort den 3. april 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Kølvrå Bæk

Projektet er offentliggjort den 2. april 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde til performance Livets Vand på Gudenåen

Silkeborg, Randers, Favrskov og Viborg Kommuner meddeler i fællesskab tilladelse til sejlads på Gudenåen med tømmerflåder. 

Tilladelsen er offentliggjort den 1. april 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke-miljøvurdering (VVM) for vådområde i Gørup Enge

Afgørelsen er offentliggjort den 28. marts 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å mellem Hagebro og Høgild

Projektet er offentliggjort den 19. marts 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 25.06.2019