Afgørelser efter vandløbsloven m.m.

Her kan du se afgørelser og offentliggørelser om vandløb.
Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt naturogvand@viborg.dk.

Tilladelse til etablering af gangsti i træ langs med Karup Å

Tilladelsen er offentliggjort den 13. februar 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Kølvrå Bæk og Karup Å ved Karup By

Projektet er offentliggjort den 11. februar 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse til krydsning af Sejbæk med et elkable ved nedgravning i vejrabat

Tilladelsen er offentliggjort den 11. januar 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af reguleringsprojekt

Projektet er offentliggjort den 4. februar 2019. Der er 4 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å opstrøms Vallerbæk

Projektet er offentliggjort den 4. februar 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Sejbæk ved koldkurvej

Projektet er offentliggjort den 31. januar 2019. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til reguleringsprojekt til omlægning af dræn ved Husbondvej, 8850 Bjerringbro

Tilladelsen er offentliggjort den 21. januar 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt til fastankring af udløbsledning i Nørresø

Projektet er offentliggjort den 18. december 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å ved Fårbæk

Tilladelsen er offentliggjort den 7. december 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Hessellund og Pilhus Bæk

Projektet er offentliggjort den 6. december 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 5. december 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke-miljøvurdering (VVM) for projekt om omlægning af drænsystem

Afgørelsen er offentliggjort den 3. december 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af reguleringsprojekt til omlægning af dræn ved Husbondvej

Projektet er offentliggjort den 3. december 2018. Der er 4 ugers offentlig høring på projektet.

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 13.02.2019