Afgørelser efter vandløbsloven m.m.

Her kan du se afgørelser og offentliggørelser om vandløb.
Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt naturogvand@viborg.dk.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til etablering af badebro ved Nørremøllevej 90 Viborg

Tilladelsen er offentliggjort den 24. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til medbenyttelse af privat grøft ved Vejrumbro

Tilladelsen er offentliggjort den 24. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til etablering af overkørsel i et privat vandløb med tilløb til Borre Å

Tilladelsen er offentliggjort den 24. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til vandløbsrestaurering i Karup Å nord for Agerskov

Tilladelsen er offentliggjort den 24. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til krydsning af Kolbæk med vandledning ved styret underboring

Tilladelsen er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å opstrøms udløbet fra Haller Å

Projektet er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å opstrøms Karup By

Projektet er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen fra Bjerringbro til Ulstrup

Tilladelsen er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til restaureringsprojekt i Haller Å ved Karup Put and Take

Tilladelsen er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) i forbindelse varmeprojekt ved Tangeværket

Tilladelsen er offentliggjort den 22. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) i forbindelse etablering af vandledning syd for Viborg

Tilladelsen er offentliggjort den 17. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Non Mølleå ved non Mølle

Projektet er offentliggjort den 8. maj 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til etablering af drikkested i Middehede Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 7. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Korreborg Bæk øst for Bromøllevej

Projektet er offentliggjort den 7. maj 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til etablering af bro og platform i Åresvad Å ved Karup Skole

Tilladelsen er offentliggjort den 4. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å  og Resen Bæk ved Sønder Resen

Projektet er offentliggjort den 6. april 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.
------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Haller Å ved Karup Put and Take

Projektet er offentliggjort den 23. marts 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.
------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å nord for Agerskov

Tilladelsen er offentliggjort den 23. marts 2018. Der er 8 ugers klagefrist over afgørelsen.
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til krydsning af Simested Å, Nørre Rind Bæk og to private grøfter med styret underboring

Tilladelsen er offentliggjort den 16. marts 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse efter regulativet for Viborg Søerne til søsætning af skulpturer i Søndersø

Tilladelsen er offentliggjort den 16. marts 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til bebyggelse indenfor arbejdsbæltet på 8 meter ved Skals Å ved Bjerregrav

Tilladelsen er offentliggjort den 14. marts 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til etablering af rørbro i Østerkilde Stormose i Daugbjerg

Tilladelsen er offentliggjort den 12. marts 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til udvidelse af rørbro i Vallerbæk 

Tilladelsen er offentliggjort den 7. marts 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til etablering af rørbro i Statoilbækken ved Bjerringbro

Tilladelsen er offentliggjort den 2. marts 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til regulering af Vindelsbækken ved Rødkærsbro

Tilladelsen er offentliggjort den 27. februar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å ved Agerskov

Tilladelsen er offentliggjort den 14. februar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse til nedlæggelse af 3 pumpelag øst for Øby

Tilladelsen er offentliggjort den 8. februar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke miljøkonsekvensvurdering (VVM) i forbindelse med regulering af Vindelsbækken

Tilladelsen er offentliggjort den 8. februar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lovliggørende tilladelse til restaureringsprojekt i Statoilbækken

Tilladelsen er offentliggjort den 30. januar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å

Projektet er offentliggjort den 29. januar 2018. Der er 8 ugers høringsperiode.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til medbenyttelse af grøft ved Tapdrup

Tilladelsen er offentliggjort den 29. januar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af reguleringsprojekt i Vindelsbækken

Projektet er offentliggjort den 23. januar 2018. Der er 4 ugers høringsperiode.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Grundel Bæk

Projektet er offentliggjort den 16. januar 2018. Der er 8 ugers høringsperiode.

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sidst opdateret: 24.05.2018