Afgørelser efter vandløbsloven m.m.

Her kan du se afgørelser og offentliggørelser om vandløb.
Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt naturogvand@viborg.dk.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å ved Agerskov

Tilladelsen er offentliggjort den 14. februar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tilladelse til nedlæggelse af 3 pumpelag øst for Øby

Tilladelsen er offentliggjort den 8. februar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke miljøkonsekvensvurdering (VVM) i forbindelse med regulering af Vindelsbækken

Tilladelsen er offentliggjort den 8. februar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lovliggørende tilladelse til restaureringsprojekt i Statoilbækken

Tilladelsen er offentliggjort den 30. januar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å

Projektet er offentliggjort den 29. januar 2018. Der er 8 ugers høringsperiode.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til medbenyttelse af grøft ved Tapdrup

Tilladelsen er offentliggjort den 29. januar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af reguleringsprojekt i Vindelsbækken

Projektet er offentliggjort den 23. januar 2018. Der er 4 ugers høringsperiode.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Grundel Bæk

Projektet er offentliggjort den 16. januar 2018. Der er 8 ugers høringsperiode.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til restaureringsprojekt i Skinderup Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 16. januar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Dispensation og tilladelse til sænkning af kajanlæg og ophalerplads ved Gudenåen ved Bjerringbro

Tilladelsen er offentliggjort den 12. januar 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til krydsning af Vejle Bæk og tilløb til Vejle Bæk med styret underboring

Tilladelsen er offentliggjort den 21. december 2017. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til krydsning af Jordbro Å og Afløb fra Igelsø Mose med styret underboring

Tilladelsen er offentliggjort den 20. december 2017. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lovliggørende tilladelse til regulering af Agerbæk

Tilladelsen er offentliggjort den 12. december 2017. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å ved Agerskov

Projektet er offentliggjort den 4. december 2017. Der er 8 ugers høringsperiode.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Statoilbækken

Projektet er offentliggjort den 4. december 2017. Der er 8 ugers høringsperiode.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til fjernelse af rørbro i Fly Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 27. november 2017. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af lavbundsprojektet Heltzen pumpelag og enge ved Ø, Nørreåen

Projektet er offentliggjort den 23. november 2017. Der er 4 ugers høringsperiode.

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sidst opdateret: 14.02.2018