Afgørelser efter vandløbsloven m.m.

Her kan du se afgørelser og offentliggørelser om vandløb.
Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt naturogvand@viborg.dk.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å ved Fårbæk

Tilladelsen er offentliggjort den 7. december 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Hessellund og Pilhus Bæk

Projektet er offentliggjort den 6. december 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 5. december 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke-miljøvurdering (VVM) for projekt om omlægning af drænsystem

Afgørelsen er offentliggjort den 3. december 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af reguleringsprojekt til omlægning af dræn ved Husbondvej

Projektet er offentliggjort den 3. december 2018. Der er 4 ugers offentlig høring på projektet.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til krydsning af Hvam Bæk med fjernvarmeledning ved styret underboring

Tilladelsen er offentliggjort den 13. november 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Ulbjerg Møllebæk ved Lovns Bredning

Tilladelsen er offentliggjort den 13. november 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til krydsning af Nørreåen ved Randerup Bro med elkable ved styret underboring

Tilladelsen er offentliggjort den 9. november 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til etablering af platform og hævet træsti ved Jordbro Engsø

Tilladelsen er offentliggjort den 12. oktober 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Korreborg Bæk

Projektet er offentliggjort den 8.oktober 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å ved Resen

Projektet er offentliggjort den 12. september 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Non Mølleå ved Non Mølle

Tilladelsen er offentliggjort den 10. september 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter med to vandledninger ved fra Karup Kartoffelmelfabrik

Tilladelsen er offentliggjort den 6. september 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke-miljøvurdering (VVM) for projekt om etablering af to vandledninger ved Karup Kartoffelmelfabrik

Tilladelsen er offentliggjort den 21. august 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) for restaureringsprojekt i Non Mølleå

Tilladelsen er offentliggjort den 10. august 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å og Resen Bæk ved Sønder Resen

Tilladelsen er offentliggjort den 23. juli 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til reguleringsprojekt omhandlende etablering af drikkested i Middelhede  Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 20. juli 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å opstrøms udløbet fra Haller Å

Tilladelsen er offentliggjort den 19. juli 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å opstrøms Karup By

Tilladelsen er offentliggjort den 19. juli 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 5. juli 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til ændring af stemmeværket ved Karup Elværks Dambrug

Tilladelsen er offentliggjort den 27. juni 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afslag på brug af forfodring i forbindelse med fælles medefisketur ved Viborg Søerne

Tilladelsen er offentliggjort den 25. juni 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af projekt til etablering af drikkested ved Middelhede Bæk

Projektet er offentliggjort den 21. juni 2018. Der er 4 ugers offentlig høring på projektet.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) for restaureringsprojekt i Korreborg Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 20. juni 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til etablering af spang over tilløb fra Aaparken og Hvam Bæk

Tilladelsen er offentliggjort den 14. juni 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------  

Tilladelse til arrangement med stand up paddle pilates og free styles

Tilladelsen er offentliggjort den 13. juni 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til krydsning af Vindelsbækken ved Rødkærsbro med to elkabler ved styret underboring

Tilladelsen er offentliggjort den 7. juni 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til krydsning af Rævind Bæk med spang

Tilladelsen er offentliggjort den 28. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til etablering af badebro ved Nørremøllevej 90 Viborg

Tilladelsen er offentliggjort den 24. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til medbenyttelse af privat grøft ved Vejrumbro

Tilladelsen er offentliggjort den 24. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til etablering af overkørsel i et privat vandløb med tilløb til Borre Å

Tilladelsen er offentliggjort den 24. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til vandløbsrestaurering i Karup Å nord for Agerskov

Tilladelsen er offentliggjort den 24. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilladelse til krydsning af Kolbæk med vandledning ved styret underboring

Tilladelsen er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å opstrøms udløbet fra Haller Å

Projektet er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.

------------------------------------------------------------------------------------- 
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å opstrøms Karup By

Projektet er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 8 ugers offentlig høring på projektet.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen fra Bjerringbro til Ulstrup

Tilladelsen er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilladelse til restaureringsprojekt i Haller Å ved Karup Put and Take

Tilladelsen er offentliggjort den 23. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) i forbindelse varmeprojekt ved Tangeværket

Tilladelsen er offentliggjort den 22. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) i forbindelse etablering af vandledning syd for Viborg

Tilladelsen er offentliggjort den 17. maj 2018. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sidst opdateret: 07.12.2018