Afgørelser og høringer om vand og spildevand

Lovgivning

Alle ændringer  af bygværker, bundforhold, skråningsanlæg, brinker m.v. i offentlige og private vandløb, vil kræve en tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Ønsker du eksempelvis, at bygge en bro over dit lokale vandløb, skal du udarbejde et projekt, som skal godkendes af kommunen, før du kan gå i gang.

Det vil ligeledes kræve tilladelse fra kommunen, hvis du eksempelvis ønsker at pumpe grundvand op, eller lede overfladevand ud i et vandløb.

Kontakt gerne kommunen hvis du har spørgsmål.

Sagsbehandling

Sagsbehandlingen kan variere alt afhængig af, hvilken aktivitet du ønsker at foretage. Herunder kan du se eksempel på en sagsgang for restaurering af et vandløb.

  • Projektforslaget indsendes til kommunen
  • Projektforslaget offentliggøres i 8 uger (indsigelsesperiode)
  • Eventuel tilpasning af projektet
  • Det endelige projekt godkendes og offentliggøres med 4 ugers klagefrist.
  • Efter klagefristens udløb kan projektet gennemføres
  • En eventuel klage har opsættende virkning, dvs. projektet må ikke sættes i gang, før en klage er behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet

Et projekt i et vandløb, vil ligeledes oftest kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Dispensationen meddeles sammen med tilladelsen efter vandløbsloven.

Indsend gerne dit projekt elektronisk til Naturogvand@viborg.dk

På de følgende links kan du finde afgørelser og høringer om:

Sidst opdateret: 06.07.2018