Søer og vandløb

Simested Å

Beskyttelse af landskabet

Søer og vandløb er vigtige naturtyper i det danske landskab. En stor del af disse områder er påvirket af menneskelig aktivitet, såsom udledning af spildevand, vandindvinding og regulering.

Naturbeskyttelsesloven
Mange af kommunens vandløb og søer er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Loven er en forbudslov, så det er ikke alt, du selv kan bestemme i disse områder. Spørg derfor altid kommunen, inden du foretager dig noget i de våde elementer. 

Natura2000
Flere vandløb og søer i Viborg Kommune ligger i internationale beskyttelsesområder, kaldet Natura2000 områder.

Har du spørgsmål, om hvad der gælder for dit vandløb eller din sø, er du velkommen til at kontakte kommunen.


Sidst opdateret: 25.06.2019