Vildtforvaltning

I maj 2016 holdte Viborg Naturpark en spændende aften om vildtforvaltning med foredrag af vildtkonsulent Thomas Iversen fra Danmarks Jægerforbund.

I Danmark er hjortevildt generelt i fremgang, mens småvildt er i tilbagegang, og mangler plads og gode levesteder.

For at fremme markvildtet skal der fokus på natur og levesteder, og der kan gøres meget. Thomas Iversen fortalte om flere muligheder for tiltag, f.eks..:

-          Vildtstriber
-          Barjordsstriber
-          Lærkepletter
-          Insektvolde
-          Mv.

Christian Møller Laursen, studerende fra skovskolen i Nødebo, har efter mødet udarbejdet en vildtforvaltningsplan for et område i Viborg Naturpark. Den er blevet til på baggrund af lodsejere, som brænder for jagten og naturen i området.  Vildtforvaltningsplanen indeholder en gennemgang af de muligheder, der er for natur- og vildtvenlige tiltag på landbrugsjord, samt forslag til udførelse af tiltag på 8 lodsejeres ejendomme.

Du kan se eller gense Thomas’ slides, samt Christians vildtforvaltningsplan i bilagsboksen til højre.

Er du interesseret i at høre mere om vildforvaltningsplaner eller vil du være med til at oprette et markvildtslav, så kontakt os på mail: naturpark@viborg.dk

Sidst opdateret: 14.12.2016