Hvad er Viborg Naturpark

Træer og blå himmel i naturparken

Viborg Naturpark er et projekt under planlægning. I samarbejde med lodsejere, brugere, foreninger mv. er der udarbejdet en strategi, der sætter rammerne for projektet.

Beliggenhed:
Naturparkområdet ligger sydøst for Viborg by. Se kort over området: GIS-kort

Minifolder
Se oversigtskort med 33 interessante steder i naturparkområdet:

Om Viborg Naturpark
Klima- og Miljøudvalget ønsker at skabe en bynær naturpark tæt på Viborg by. Visionen for naturparken er tredelt og har fokus på:

  • At en mangfoldighed af brugergrupper kan benytte området
  • At værne om områdets natur-, landskabs- og kulturarvskvaliteter
  • At synliggøre og formidle viden om områdets kvaliteter

Læs visionen i sin helhed på side 11 i strategien for Viborg Naturpark .

Strategi

Formålet med strategien er at skabe en ramme for den fremtidige benyttelse og beskyttelse af naturparkområdet. Viborg Naturpark medfører ikke nye restriktioner eller retslige konsekvenser for lodsejere og beboere. Eventuelle tiltag sker på baggrund af frivillige aftaler mellem Kommune og lodsejere.

Strategien skal understøtte et givtigt samspil mellem natur, by, og borgere så forbindelse og hensyn til naturen tænkes ind i den fremtidige byudvikling.

Udarbejdelse af strategi for Viborg Naturpark

Viborg Kommune har i oktober-november 2014 gennemført en borgerinddragelsesproces og afholdt en række udendørs workshops. Læs mere her. Input blev samlet til et strategi-udkast, som Klima- og Miljøudvalget sendte i høring i perioden 20. marts-15. maj 2015.

Byrådet har godkendt strategien den 23. september 2015.

Brugerråd

I starten af 2016 blev der nedsat et Brugerråd for Viborg Naturpark. du kan følge brugerrådets møder her

Se desuden projektets fremdrift af handlingsplanen.

Sidst opdateret: 11.04.2019