Handlingsplan

Hvad sker der i projektet om Viborg Naturpark?

2016

 • Brugerrådet begynder sit arbejde, og har udvalgt følgende fokus:
  • Kommunikation
  • Lodsejersamarbejde
  • Naturplan
  • Stier
 • Forberede evt. ansøgning om pilot-naturparkstatus v. Friluftsrådet

2017

 • Pilotparkansøgning (?)

2018-21

 • Arbejde mod naturparkmærkning (?)

Hvad er der tidligere sket? (fra sommer 2015)

26. august 2015    
Foredrag - Historiske spor i Viborg Naturpark

3. september 2015  Klima- og Miljøudvalget drøfter strategi, afgrænsning og brugerråd 
Link til Udvalgets dagsorden (pkt 6) med bilag  

8. september 2015    
Foredrag - Friluftsliv i Viborg Naturpark

23. september 2015
Viborg Byråd godkendte strategien for Viborg Naturpark med ændret afgrænsning og godkendelse af Brugerråd og handleplan.
Link til Byrådets beslutning (pkt 13) med bilag
Kort over den ny afgrænsning. Der vil ske enkelte tilpasninger, inden det endelige kort offentliggøres.

30. september 2015    
Foredrag - Naturen i Viborg Naturpark

2. november 2015
Lodsejermøde mandag 2/11 kl. 19. Husk tilmelding. Læs mere

26. november 2015
Offentlig møde om bl.a. Brugerråd i Viborg Naturpark. Mere info kommer senere.

11. februar 2016
Brugerrådet begynder sit virke, og planlægger ca. 5 møder i løbet af året

Sidst opdateret: 14.12.2016