Interview af landbrug

Københavns Universitet har gennemført en undersøgelse af de land- og skovbrug, der ligger i naturparkområdet.  Formålet er at undersøge arealanvendelsen og de landbrugsmæssige interesser i området. Desuden er formålet at afdække lodsejernes holdninger til og oplevelser af landskabsforandringer og friluftsliv. Der er interviewet 59 lodsejere.

Lodsejerne er udvalgt på baggrund af, at de har:
-  ejendomme noteret som landbrug/skovbrug
-  5 hektar jord eller mere
- Bopæl i naturparkområdet

Interviews’ene er foretaget i november-december 2014, og resultaterne vil dels indgå i strategien for Viborg Naturpark, dels i forskningsprojektet ”Fremtidens Landskaber”, som Viborg Naturpark projektet indgår i.

Resultatet af undersøgelsen er samlet i rapporten "Landbrugsundersøgelse".
Dele af resultaterne er desuden anvendt i et speciale fra Københavns Universitet.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte:

  • Dorthe Hedensted Lund, seniorforsker på sektion for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet per mail: dhl@ign.ku.dk eller telefon: 35331697
  • Jørgen Primdahl, professor på sektion for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet per mail: jpr@ign.ku.dk eller telefon 35331822

 

Sidst opdateret: 14.12.2016