Workshop Søndermølle (afholdt)

Personer på workshop i lokale

Tirsdag den 4. november 2014 kl. 15.00 til 18.00
Sted: Søndermølle

Viborg Kommune afholdt en workshop på Søndermølle for strategiske interessenter. Disse blev inviteret særskilt og omfatter repræsentanter fra borgerforeninger, foreninger, lodsejere, virksomheder, organiserede brugere mv.

Link til invitation med program og liste over inviterede (PS listen er ikke fuldstændig)

Workshoppen havde til formål at udvikle potentielle indsatsområder for Viborg Naturpark. 

Deltagerne blev inviteret til at udvikle idéer til, hvad strategien for naturparken skal fokusere på. Det skete i tæt samarbejde med de andre workshopdeltagere, som repræsenterer forskellige interesser, brugergrupper eller fagligheder. 

 

Sidst opdateret: 24.05.2018