Kvalificerings-workshop (afholdt)

Papirer, gule post-it, tegninger

Onsdag den 26. november 2014 kl. 16.00 til 18.00
Sted: Viborg Flyveplads

På workshoppen blev der arbejdet med visioner og indsatsområder, med udgangspunkt i de tidligere arrangementer/workshops.

Arbejdet skal munde ud i et strategiudkast for Naturparken. Deltagerne var med til at udvælge det grundlæggende indhold i strategien.

Efter workshoppen arbejder Viborg Kommune videre, og forventer at have et strategiudkast klar midt i februar.

Klima- og Miljøudvalget skal drøfte strategiudkastet i marts 2015

Se PDF med invitationen og liste over inviterede

Sidst opdateret: 24.05.2018