Kick off (afholdt)

Program og Mission 7

Afholdt torsdag den 16. oktober 2014
Strandparken (ved sydenden af Søndersø)

Solskin på naturparken

Viborg naturpark blev sparket godt i gang af mange deltagere. Der blev udført missioner, taget billeder og diskuteret.

Foto's fra dagen (pdf)

Foto's på Instagram (link)

Efter en meget regnfuld dag, brød solen igennem og ca. 30 deltagere mødte op for at komme med input til Viborg Naturpark.

Anna Margrethe Engbæk Schmidt fra Klima- og Miljøudvalget bød velkommen og fortalte om Viborg Naturpark projektet.

Herefter blev børn og voksne – lodsejere, repræsentanter fra forskellige organisationer, naboer, spejdere, naturvejleder og mange andre, der alle har en tæt relation til naturparkområdet, sendt ud i området. De skulle løse 8 missioner og tage et foto for hver.

Da missionerne var løst, blev der bagt pandekager og snobrød over bål. Alle rykkede sammen om bålet imens forskellige temaer om til naturparken blev foreslået og diskuteret: Smukke steder, adgang over private matrikler, stiforløb tværs gennem parken, landbrugsjord og frygt for restriktioner,  løse hunde, fantastiske udsigter, smukke slugter, cykelture osv. osv.  

Det blev til spændende båltaler og Viborg Kommune siger hermed mange tak for de mange input og bidrag til arrangementet.

Program

• Velkomst ved:
    Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget
• Introduktion til missioner
• Missionerne udføres ude i naturparkområdet
• Bål, snobrød og opsamling fra missionerne

Baggrund
Arrangementet er det første i en række, der involverer lokale borgere, foreninger, virksomheder, institutioner mv. i at udvikle Viborg Naturpark. Læs om de øvrige arrangementer her på hjemmesiden.

Se invitationen til Kick off den 16. oktober2014 (pdf)

Sidst opdateret: 24.05.2018