Arbejdskort

Som medlem af brugerrådets stigruppe har du her arbejdskort over stierne i naturparken

Der er ikke vist stier i minifolderen, så derfor har vi indtil videre lavet to forskellige arbejdskort over de eksisterende og planlagte stier i naturparken, som du kan sammenholde med folderen.
På begge kort kan du klikke forskellige ruter af og på ved at klikke på "kringlen" i venstremenuen.
Vær opmærksom på, at kortene er store og tunge og tager lidt tid at åbne:

NB: Stierne i laget 'Stiplan Arnbjerg' stammer fra 'Strukturplan for Viborg Syd - Arnbjerg' fra januar 2012 (side 24 ff. i planen). Vær opmærksom på, at de ikke er aktuelle længere og vil blive justeret i de lokalplaner, der skal udarbejdes for området.

Sidst opdateret: 02.02.2017