Regnvandsbassin på grønt areal i Bjerringbro

Tusindfrydengen

Informationsmøde om bassin og rekreative tiltag på grønt areal (Tusindfrydengen)

Energi Viborg Vand A/S og Viborg Kommune har samarbejdet om at etablere et regnvandsbassin i Bjerringbro på Tusindfrydengen ved Nordre Ringvej mellem Skovbrynet og Norevej.

Projektet gik ud på at kombinere håndtering af regnvand med rekreative interesser.

I forbindelse med projektet blev der mandag den 11. juni 2018 kl. 19.00 på Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter afholdt et informationsmøde, hvor alle med interesse for projektet var velkomne.

På mødet blev der vist et skitseforslag over projektet, og der var mulighed for at komme med spørgsmål samt input til den fremtidige anvendelse af arealet.

Projektet er nu afsluttet, og området bliver indviet lørdag den 15. juni 2019.

Sidst opdateret: 15.05.2019