Regnvandsbassin på grønt areal i Bjerringbro

Tusindfrydengen

Informationsmøde om bassin og rekreative tiltag på grønt areal (Tusindfrydengen).

Energi Viborg Vand A/S og Viborg Kommune samarbejder om at etablere et regnvandsbassin i Bjerringbro på Tusindfrydengen ved Nordre Ringvej mellem Skovbrynet og Norevej. Projektet går ud på at kombinere håndtering af regnvand med rekreative interesser.

I forbindelse med projektet holdes et informationsmøde, hvor alle med interesse for projektet er velkomne.

På mødet vil der blive vist et skitseforslag over projektet, og der vil være mulighed for at komme med spørgsmål samt input til den fremtidige anvendelse af arealet.

Informationsmødet holdes mandag den 11. juni 2018 kl. 19.00.

Sted: Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Mødet holdes i "Den gamle cafe".

Tilmelding er ikke nødvendig.

Sidst opdateret: 14.02.2019